Nietulisko Duże – Św. Franciszka z Asyżu

NIETULISKO DUŻE

Parafia pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Kunów
27-415 Kunów, Nietulisko Duże 121,
tel. 41 261 22 59, 507 005 778

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Nietulisko istniała co najmniej od XIV w. Stanowiła posiadłość biskupów lubuskich i krakowskich. Znajdowała się tutaj słynna fabryka żelaza, posiadająca dwie walcownie i siedem pieców. Nietulisko przynależało do parafii Kunów. Starania idące w kierunku utworzenia w nim samodzielnej parafii, rozpoczęły się pod koniec lat 80-tych XX w. Zadania tego podjął się wikariusz parafii Kunów ks. Eugeniusz Tyburcy. W 1988 r. jego staraniem wybudowano kościół filialny w Stawie Kunowskim oraz plebanię i tymczasową kaplicę w Nietulisku Dużym. Parafia Nietulisko została erygowana przez bpa W. Świerzawskiego 18 października 1992 r. Pierwszym proboszczem został ks. Wiesław Skrzypczyk. Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu zbudowany został w latach 19911996 wg projektu inż. Zdzisława Sabatowskiego. Nad całością prac czuwał ks. Wiesław Skrzypczyk. W 2015 r. odnowiono wnętrze świątyni. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp K. Nitkiewicz 1 października 2017 r. Świątynia jest budowlą z czerwonej cegły, pod dwuspadowym dachem bardziej stromym nad środkową częścią nawy. Kruchta przy wejściu z dachem przyczółkowym dubluje w pomniejszonej skali szczyt nawy głównej i podobnie jak on jest udekorowana wnęką w kształcie krzyża łacińskiego. Na dachu nawy wznosi się niewielka wieżyczka. Po bokach węższego i niższego prezbiterium – przybudówki zakrystii. Przed wejściem do kościoła znajduje się kaplica pogrzebowa na planie nieforemnego sześciokąta, kształtem bryły i dachu przypominająca nieco trumnę.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 11.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: św. Franciszka z Asyżu (4 października).

Kościół dojazdowy

Staw Kunowski – kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, położony 4 km od kościoła parafialnego. Świątynia została zbudowana w latach 1991-1996 wg projektu inż Z. Sabatowskiego, staraniem ks. E. Tyburcego. Prace kontynuował ks. W. Skrzypczyk. Kościół jest budowlą modernistyczną. Jednonawowa, ceglano-kamienna bryła świątyni jest nakryta jednospadowym dachem, opadającym ku prawej stronie. Po lewej stronie u szczytu dachu wznosi się ażurowa, żelbetowa wieża z jednospadowym dachem – tym razem ku lewej z krzyżem na wyższym końcu. Nad wejściem głównym niesymetrycznej fasady znajduje się typowe dla modernizmu duże, trapezowate okno, doświetlające przestrzeń nawy.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00
– w święta państwowo zniesione i I piątki miesiąca: 16.00, zimą 15.00.
Odpust: Matki Bożej Królowej Polski (3 maja).

Do parafii należą: Doły Biskupie (część), Nietulisko Duże, Nietulisko Małe (część: numery 124-140), Rudnik (część), Staw Kunowski.

Ogólna liczba mieszkańców: 1640.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Pikus.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Jezierska.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. dr Dariusz Sidor (od 2020 r.)