Nieustannie święty w naszych sercach

Odpowiadając na apel bpa Krzysztofa Nitkiewicza i stając w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II, wierni z parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim upamiętnili Jego imię, dziękując Bogu za dar jego życia, pontyfikatu i świętości, którą realizował wypełniając swoje posłannictwo. Po każdej Mszy św. odbyła się modlitwa przy ołtarzu poświęconym papieżowi Polakowi, zaś przedstawiciele władz rządowych i samorządowych złożyli kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II na placu maryjnym.
– Potrzeba dziś jasno stawić czoła fałszowaniu wizerunku Ojca świętego Jana Pawła II, który dla wielu z nas był i pozostaje nadal autorytetem i wzorem drogi ku świętości – podkreślał jeden z parafian.
Przy relikwiach świętego Jana Pawła II wiele osób pozostawało na indywidualną modlitwę, wpisując do księgi pamiątkowej osobiste świadectwa doświadczonych łask za wstawiennictwem świętego papieża Polaka.
PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com