Nigdy nie jest za późno

Pod takim hasłem odbywają się w sandomierskim seminarium rekolekcje dla młodzieży męskiej. W spotkaniu bierze udział 26 młodych z diecezji.

Uczestnicy rekolekcji przyjechali w piątek i spędzą czas w seminarium do niedzielnego obiadu. W tym czasie młodzi mieszkają za seminaryjną furtą, poznają codzienne życie kleryków, spotykają się na modlitwie i pogodnych wieczorach. Nie brakuje również czasu na zwiedzanie Sandomierza.

W drugim dniu uczestników rekolekcji odwiedził Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który w rozmowie z młodymi podkreślił potrzebę słuchania siebie nawzajem, gdyż wymienianie się wzajemnym doświadczeniem jest wyjątkowo ważnym elementem rekolekcji. Biskup Ordynariusz rozmawiał z młodzieżą o ich zainteresowaniach oraz o tym, co zachęciło ich do bliższego spotkania z Jezusem. Pasterz diecezji wyraził nadzieję na ich kolejny przyjazd na wydarzenia organizowane przez sandomierskie seminarium.

Rekolekcjom pod hasłem „Nigdy nie jest za późno” towarzyszy biblijny Nikodem obecny na kartach Ewangelii według św. Jana. Uczestnicy wczytując się w konkretne fragmenty biblijne, konfrontują się  z postacią Nikodema, tak aby uświadomić sobie te same trudności na drodze wiary, które przeżywał biblijny bohater.

Nad przebiegiem rekolekcji czuwa rektor seminarium ks. Michał Powęska. Pomagają mu w tym klerycy VI rocznika, którzy prowadzą spotkania w grupach, przewodniczą nabożeństwom oraz animują czas wolny.