Nisko – Malce – MB Królowej Polski

NISKO – MALCE

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Nisko
37-400 Nisko, ul. Węgrzynowskiego 1, tel. 15 841 27 08
www.parafia-malce.pl

INFORMACJE O PARAFII

Osada Malce w ciągu swojej historii przynależała do parafii Racławice, a następnie do nowopowstałej placówki w Nisku (od 1896). W 1837 r. dla potrzeb kultu wybudowano w Malcach małą kapliczkę, która mogła pomieścić 10 osób. Inicjatorem tej inwestycji był Tomasz Bis. We wnętrzu kapliczki znalazł się obraz Matki Bożej Śnieżnej. W 1910 r. staraniem ks. Władysława Kisielewicza wybudowano tam murowaną kaplicę, której fundatorami byli hrabiowie Maria i Oliwier Resegier. Budynek poświęcono w 1911 r. Początkowo Mszę świętą odprawiano w nim tylko raz do roku z okazji odpustu, ale od 1967 r. Eucharystię sprawowano w każdą niedzielę i święta. Związane to było z mianowaniem dla tego ośrodka duszpasterskiego stałego kapłana, którym został ks. Michał Rajchel. W 1968 r. bp I. Tokarczuk erygował parafię Nisko – Malce. Starania o wybudowanie nowego kościoła podjął ks. Władysław Kenar po 1973 r. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski zbudowany został w latach 19771983 według projektu opracowanego przez mgr. inż. Romana Orlewskiego. Projekt malowania kościoła i kaplicy oraz polichromię w kościele i obrazy na płótnie w kaplicy przygotował artysta malarz Zbigniew Gizela z Krakowa. Wystrój wnętrza został wykonany wg projektu architekta wnętrz Macieja Rudnickiego z Krakowa. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp I. Tokarczuk 10 kwietnia 1983 r. Szereg prac renowacyjnych i inwestycyjnych podjęto po 2002 r. (m.in. przebudowa prezbiterium, wymiana okien, renowacja zabytkowego obrazu Matki Bożej). Świątynia parafialna przylega do wcześniejszej, neoromańskiej, ceglanej kaplicy z 1910 r. Modernistyczny kościół jest budowlą niesymetryczną. Centralną jego część stanowi wysoka nawa główna o podłużnych, prostokątnych oknach z jednej strony i poprzecznych z drugiej, o jednospadowym dachu. Po lewej stronie znajduje się niska nawa boczna, po prawej – wspomniana kaplica. Fronton po lewej stronie przechodzi niejako we wbudowaną w fasadę wieżę, skosem dachu wznoszącą się ku frontowi świątyni. Po prawej stronie z tyłu, przy niższym prezbiterium jest podobne do frontonu, choć skierowane ku prawej stronie, skośne wzniesienie, podkreślające rzeźbiarski charakter modernistycznej budowli. Podobnie zresztą za pomocą betonowych „pilastrów” i „gzymsów” wyrzeźbiono tylną ścianę prezbiterium.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 18.00, zimą 17.00
– w dni powszednie: 18.00, 19.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Matki Bożej Królowej Polski (3 maja).

Do parafii należą: ulice Niska – Sandomierska (część), Sopocka (część), Broniewskiego, Matejki, M. C. Skłodowskiej, Armii Krajowej, Legionów, Gutki, Dobra, Tęczowa, Andersa, Czerwonych Maków, Raginisa, Końcowa, Ogrodowa, Krzywa, Sanowa, Zasanie, Pszenna, Jezioro, Sadowa, Mostowa, Podwale, Piękna, Kossaka, Potok, Węgrzynowskiego, Górka.

Ogólna liczba mieszkańców: 1544.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: E. Świeca.

Grupy parafialne: Bractwo Szkaplerza Świętego, Domowy Kościół, Honorowa Straż NSPJ, koła żywego różańca, Krucjata Eucharystyczna, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola, Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Malce, Szkolne Koło Caritas.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 4 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Bogdan Łubik