Nisko. Uczniowski projekt „Nie lękajcie się”

Uczniowie i nauczyciele z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z racji obchód 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przygotowali film biograficzny o papieżu oraz prezentacje multimedialne odnoszące się do jego pielgrzymek.

Z racji obchodów Roku Jana Pawła II i 100. rocznicy jego urodzin w szkole powstał projekt zatytułowany „Nie lękajcie się”. – Ma on na celu pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II, wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy, propagowanie wśród społeczności uczniowskiej prac i osiągnięć: literackich, recytatorskich, plastycznych i teatralnych związanych z twórczością Karola Wojtyły oraz poznanie miejsc ważnych kulturowo, związanych z osobą i działalnością papieża – Alicja Świder, koordynatorka projektu.

Jednym z jego założeń było powstanie filmu biograficznego o papieżu, który zrealizowały uczennice Aleksandra Dul i Patrycja Wolak, pod kierunkiem Aleksandry Oleksy, wicedyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Uczniowie wraz z nauczycielami nakręcili film inscenizacyjny zatytułowany „Oczyma pamięci”, oparty na wspomnieniach o św. Janie Pawle II. W filmie, wg scenariusza opracowanego przez ks. Adriana Kalka, wystąpili min. byli i aktualni dyrektorzy niżańskiej szkoły, katecheci, nauczyciele, uczniowie.

– Zaskoczeniem dla nas było zaangażowanie uczniów w przygotowanie prezentacji multimedialnych i nagrań audio, które w liczbie ponad czterdziestu, zostały wykonane indywidualnie przez uczniów. Zawierają one prezentacje wielu płaszczyzn życia św. Jana Pawła II, jak choćby filozoficznej, literackiej, sportowej czy pielgrzymiej – mówiła Aleksandra Oleksy. Jednymi z ciekawszych prac były: interaktywna mapa pielgrzymek papieskich, najsławniejsze cytaty Jana Pawła II, zestawienie ekranizacji filmowych o Papieżu Polaku. – Dzięki projektowi udało się osiągnąć jeszcze jeden ważny cel, nie wpisany bezpośrednio do celów projektowych, a mianowicie poczucie jedności. Osoba św. Jana Pawła II potrafi jednoczyć! Przekonują się o tym również obecne pokolenia Polaków – dodała wicedyrektor szkoły.