Niżańskie pielgrzymowanie do Radomyśla

W pierwszą sobotę września 80 osób wzięło udział w pieszej pielgrzymce, z sanktuarium św. Józefa w Nisku do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Na pielgrzymią wędrówkę wyruszyli wierni z niżańskich oraz sąsiednich parafii. Pątniczy szlak, dzięki solidnemu zaangażowaniu młodzieży oraz ich artystyczno-wokalnym zdolnościom, naznaczony został bogactwem symboliki osób i wydarzeń, akcentujących historię zbawienia i wielkie jubileusze, przeżywane aktualnie w Kościele.

Wraz z pątnikami wędrowały dzieci przebrane za pastuszków fatimskich przypominając o obchodach 100 rocznicy objawień Matki Bożej. Rozważania stacji Drogi krzyżowej oparte były także na tajemnicach fatimskich. Dalszy etap pielgrzymowania przeniknął duch misyjny.

– Grupa młodych przebrała się w stroje nawiązujące do kultury innych kontynentów, zaś różaniec odmawiany był w kilku językach. Finalnym momentem tego odcinka trasy było wspólne zdjęcie pod pomnikiem wielkiego misjonarza św. Jana Pawła II – podkreśla ks. Adrian Kalek.

– Klimat panujący na pielgrzymce jest wyśmienity. Wymiar duchowy pielgrzymki urzeka swoją głębią. Szczególnie dobrze można było zrozumieć tajemnice objawień fatimskich. Niektóre jej części rozgrywały się na naszych oczach. A także „żywa” droga krzyżowa była wielką pomocą w zrozumieniu ogromnej miłości, jaką obdarza nas Chrystus… Każda pielgrzymka jest wielką radością i wielką manifestacją naszej wiary. Bo to właśnie szczególnie swoją postawą dajemy świadectwo innym i przybliżamy ich do Boga.” – podkreślał lektor Tomek, będący jednocześnie bardzo zaangażowany w przebieg pielgrzymki.

Pielgrzymi nieśli przed maryjne oblicze wiele intencji osobistych oraz modlili się za Ojczyznę i nowe powołania kapłańskie w naszej diecezji. Jak podkreślał ks. Józef Turoń witając pątników w Radomyślu była to najdłuższa piesza pielgrzymka, która w tym roku przybyła do tego sanktuarium.

Duże zaangażowanie w organizację i przebieg pielgrzymki wykazała grupa młodych, którzy w ten sposób podsumowali wakacje oraz modlili się o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

 Arch. parafii św. Józefa w Nisku