NMP KRÓLOWEJ POLSKI – UROCZYSTOŚĆ

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 19,25-27)

Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie.

Czy my rozumiemy jeszcze dzisiaj pojęcie, znaczenie i rolę króla, królowej, królowania? Żyjemy w świecie, w którym panuje wszechobecna demokracja, gdzie to większość będzie zawsze miała rację. I tak większość może zdecydować i podjąć uchwałę, że Bóg nie istnieje, że Boga nie ma, że ziemia jest prostokątna itp. Tymczasem w królestwie nie ma miejsca na demokrację. Tam rządzi jedna osoba, to ona podejmuje wszelkie decyzje. Może swoją władzę delegować, ale poseł będzie zawsze działał w imieniu króla. Królestwo Chrystusa nie jest państwem opartym na ludzkich prawach, przepisach, artykułach, ustępach i głosowaniach. Nie wchodzi się do niego mocą takiej czy innej uchwały, ale wchodzi się za wierność Królowi. Jak to dobrze, że mamy dobrą Królową, Matkę samego Boga, naszą Matkę, którą dał nam sam Król jako naszą Królową. Bądźmy wiernymi sługami naszej Królowej.