Noc, która niesie Zmartwychwstanie

Podczas Wigilii Paschalnej bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił katechumenom sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zaś wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Bogatej w symbole i znaczenie liturgii Wigilii Paschalnej w sandomierskiej bazylice katedralnej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wspólną modlitwę chrześcijańskiego czuwania przed zmartwychwstaniem Chrystusa, rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i Paschału. Przy jego świetle i zapalonych przez wiernych świec w świątyni odśpiewano Orędzie Paschalne, wyjaśniające symbolikę światła, którym jest Chrystus powstający z mroku śmierci do życia. Następnie wierni wysłuchali rozbudowanej do kilku czytań Liturgii Słowa.

Biskup Nitkiewicz mówił w kazaniu o wierze w zmartwychwstanie Chrystusa oraz o obietnicy, że każdy kto w Niego uwierzy i ochrzci się będzie miał życie wieczne. Zauważył, że przyjęcie tej prawdy może być trudne dla osób, które zatrzymały się w edukacji religijnej i swoją wiedzę o Bogu i Kościele czerpią z mediów, które są bardziej pogańskie, niż chrześcijańskie. Zdarza się również, że ulegają presji aktywistów, dążących do ograniczenia wolności religijnej.

– Łatwo jest skądinąd pogubić w bezkresnym oceanie słów, który uderza w nas falami różnorodnych doktryn, opinii, czy ideologii. Dzisiejsza liturgia daje nam w związku z tym cenną pomoc w postaci znaków, wyrażających prawdy wiary – powiedział biskup.

Zatrzymał się następnie na przesłaniu płynącym z czytań Pisma św., wyjaśnił symbolikę paschału i wody, mówił o roli sakramentów.

– Znaki te wyrażają naszą wiarę. Nie wystarczy jednak ją wyznać, choćby w najbardziej uroczystej formie. Powinniśmy żyć zgodnie z wiarą. To ona ma kształtować nasze sumienie, postępowanie i wzajemne relacje. Na tym polega również wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe” – naucza św. Paweł apostoł. Niech szaty które włożycie dzisiaj po chrzcie, pozostaną zawsze białe i nieskalane. Takie same życzenie kieruję także do sióstr i braci z drogi neokatechumenalnej i do wszystkich ochrzczonych uczestniczących w tej liturgii. Jezus bowiem na nas liczy i podobnie jak świadków swojego zmartwychwstania, wysyła do Galilei pogan, aby wszyscy ludzie mogli o Nim usłyszeć – powiedział biskup.

Podczas Mszy Wigilii Paschalnej Biskup Ordynariusz poświęcił wodę chrzcielną, a następnie udzielił sakramentu chrztu i bierzmowania trzem osobom dorosłym: dwóm kobietom i mężczyźnie. Katechumeni, którzy przyjęli chrzest, przez cały rok uczestniczyli w specjalnych katechezach i brali udział w obrzędach przygotowujących ich do tej chwili, pozostając pod opieką Delegata Biskupa oraz Sióstr Jadwiżanek. Podczas liturgii wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu. Podczas Komunii świętej nowo ochrzczeni przystąpili również po raz pierwszy do Stołu Pańskiego, przyjmując komunię świętą. Nowoochrzczonym towarzyszyła rodzina i bliscy oraz katechiści, którzy przygotowywali ich do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Na wspólnej modlitwie zebrali się także członkowie ze wspólnot neokatechumenalnych, którzy zakończyli ważne etapy formacji.

Liturgię swoim śpiewem upiększył Chór katedralny oraz schola parafialna.

Na zakończenie modlitwy bp K. Nitkiewicz życzył neofitom oraz wszystkim zgromadzonym odwagi i konsekwencji w wyznawaniu wiary w zmartwychwstałego Chrystusa.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/