Nominacje Biskupie

Ksiądz Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz dokonał w ostatnim czasie następujących nominacji:

– Ks. Sebastian Mroczkowski został Diecezjalnym Koordynatorem Wspólnot Odnowy
w Duchu Świętym;

– Ks. Stanisław Gurba został Diecezjalnym Duszpasterzem Głuchoniemych;

– Ks. Damian Szypuła i ks. Wojciech Zając zostali Diecezjalnymi Duszpasterzami Ministrantów.

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu zachęca wszystkich do współpracy z ww. kapłanami, na większą chwałę Bożą i dla dobra całego Kościoła lokalnego.

Kanclerz Kurii
Ks. Roman Janiec

 

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl