Nominacje w diecezji

W związku z przejściem na emeryturę ks. prał. Zygmunta Gila, Biskup Ordynariusz mianował proboszczem parafii katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, ks. kan. dr. Jacka Marchewkę, dotychczasowego dyrektora Domu Księży Emerytów.

Biskup Ordynariusz mianował dyrektorem Domu Księży Emerytów, ks. mgr. lic. Leszka Chamerskiego, wykładowcę muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym oraz dotychczasowego wikariusza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu.

Biskup Ordynariusz mianował Dziekanem Dekanatu Sandomierskiego, ks. kan. mgr. Stanisława Chmielewskiego, proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl