Nominacje w diecezji

Biskup Ordynariusz mianował proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowym Skoszynie ks. Zbigniewa Pustułę, dotychczasowego wikariusza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.

Biskup Ordynariusz mianował proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipie ks. Artura Maciąga, dotychczasowego administratora tej parafii.