Nominacje w Diecezji

Biskup Ordynariusz mianował ks. kan. Tomasza Lisa proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mściowie, z zachowaniem dotychczas pełnionych przez niego funkcji.

Biskup Ordynariusz mianował ks. Piotra Przysuchę prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com