Nominacje w diecezji

Ksiądz Biskup Ordynariusz mianował Księdza Piotra Zwolińskiego, dotychczasowego proboszcza parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu Świętokrzyskim, proboszczem parafii pod wezwaniem św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach.

Ksiądz Biskup Ordynariusz mianował Księdza Sławomira Brzeskiego, dotychczasowego wikariusza parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach, proboszczem parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ksiądz Biskup Ordynariusz mianował Księdza Rafała Kusiaka wikariuszem parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.