Nowa Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu

Biskup Krzysztof Nitkiewicz mianował panią Marię Rybak Prezesem wspomnianego Stowarzyszenia na okres pięciu lat.

Foto. Archiwum prywatne

Dnia 24 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbyło się zebranie przedstawicieli Parafialnych Kół Przyjaciół WSD w Sandomierzu. Podczas spotkania odbyło się Walne Zgromadzenie Prezesów kół parafialnych, podczas którego przeprowadzono wybory na prezesa stowarzyszenia.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz biorąc pod uwagę wyniki wyborów dokonane przez Walne Zgromadzenie oraz przychylając się do prośby Księdza Rektora, zgodnie z § 30 Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, mianował Panią Marię Rybak Prezesem wspomnianego Stowarzyszenia na okres pięciu lat.