Nowa wspólnota męska w Parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim

W niedzielę 14 maja w parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim została utworzona Chorągiew Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, która skupia mężczyzn w różnym wieku, różnych profesji oraz zainteresowań, ale bezsprzecznie łączy ich osoba Wielkiego Polaka.

Sześciu mężczyzn z tej parafii, idąc za głosem serca oraz w odpowiedzi na słowa swojego przyszłego kapelana ks. Grzegorza Martyny, zdecydowało się wstąpić w szeregi wspólnoty męskiej, która szczególnie czci i kultywuje pamięć o osobie Wielkiego Papieża św. Jana Pawła II.

Ceremonia utworzenia wspólnoty odbyła się podczas uroczystej Mszy Św., którą sprawował ks. Grzegorz Martyna, administrator parafii, a wzięli w niej udział, oprócz rodzin kandydatów i parafian, przedstawiciele Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II z sąsiednich komandorii, które są odpowiednikami diecezji.

W czasie wygłoszonej homilii Ks. Grzegorz podkreślił, że dziś bardzo potrzeba odważnych mężczyzn w życiu rodzinnym, społecznym i religijnym. Jedną z głównych przyczyn upadku naszego zachodniego świata jest kryzys ojcostwa. Skutkuje on masową kulturą strachu przed podjęciem odpowiedzialnych decyzji w duchu miłości i troski o siebie i o innych. Brak dojrzałego ojcostwa jest przyczyną ucieczki przed tym, co stanowi wielkość i świętość człowieka. Obrazem „świata bez ojca” jest nowe pokolenie szukające swojego miejsca i tożsamości w bezustannej rozrywce, zabijające ból istnienia każdą skuteczną używką i każdą, nawet po ludzku absurdalną aktywnością, która pomaga zapomnieć o tragicznym losie w osieroconym świecie. Bez przewodniej roli ojca trudno zbudować przyszłość opartą na pięknie, dobru, prawdzie i Bogu. Jedną z wielkich i szlachetnych postaci, która w sposób heroiczny pokazała nam wzór ojcostwa jest św. Jan Paweł II.

Nowo przyjęci, po otrzymaniu płaszcza rycerskiego, złożyli ślubowanie, które jest istotnym elementem tego wydarzenia, tym samym stając się pełnoprawnymi rycerzami wspólnoty. Kolejno otrzymali pektorały z wizerunkiem krzyża z wpisaną literą M – oznaczającą Matkę Bożą i herbem Zakonu wzorowanym na herbie św. Jana Pawła II. Zostali także zaopatrzeni w różańce, które jak powiedział Komandor Siedlecki Wacław Jopek są „mieczem do walki ze złem”. Po zakończonej Mszy Św. wszyscy członkowie wspólnoty udali się na zebranie chorągwi, które poprowadził Komandor Sandomierski.

Warto podkreślić, że utworzona chorągiew Rycerzy św. Jana Pawła II jest drugą w Ostrowcu Świętokrzyskim, czwartą w Diecezji Sandomierskiej, a 136 powstałą wspólnotą (działają przy parafiach) tego Zakonu w Polsce, który posiada już swoje prowincje w wielu krajach na świecie, między innymi w Hiszpanii, Francji, Filipinach, Ukrainie, Kanadzie i USA. Zakon Rycerzy Św. Jana Pawła II w sposób szczególny wspiera realizację powołania do Ojcostwa. Dlatego życie w sakramentalnym związku małżeńskim i związane z nim obowiązki są dla każdego Rycerza szczególnym i podstawowym zobowiązaniem, którego celem jest pomoc małżonkom w dążeniu do świętości. Brat Rycerz w związku małżeńskim powinien zatem szczególnie pamiętać o swoich najważniejszych obowiązkach męża oraz ojca rodziny. Zakon angażuje się w służbę ludziom potrzebującym, otaczając ich modlitwą oraz pomocą materialną w różnej formie.


Wojciech Bulanowski

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com