Nowe prezydium Legionu Maryi

W niedzielę 3 lutego 2019 roku w parafii Potok Stany po ponad trzymiesięcznej formacji prowadzonej przez legionistów z Janowa Lubelskiego, została zatwierdzona nowa wspólnota legionowa.

Nowe prezydium liczy dziewięciu członków, trzy osoby wspierające. Wspólne świętowanie rozpoczął różaniec, modlitwy wstępne i zawiązanie wspólnoty. Po homilii nowi legioniści złożyli przyrzeczenie, odśpiewano hymn wspólnoty. Po zakończonej mszy świętej legioniści oraz zaproszeni goście udali się do sali parafialnej na agapę, czas świadectwa i radosny śpiew.

Msza dziękczynna zgromadziła licznie przybyłych ze sztandarami członków wspólnoty, członków zarządu diecezjalnego Legionu Maryi  oraz miejscowych parafian.

Kazimiera Malinowska

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl