Nowy zarząd KSM

Właśnie tego roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej (KSM DS). W związku z tym 12 września 2020 r. trzydziestu pięciu przedstawicieli z dziewiętnastu oddziałów KSM, spotkali się w Sandomierzu w celu zadecydowania, komu przeznaczyć tę odpowiedzialną rolę.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 w Katolickim Domu Kultury Św. Józefa. Damian Warchoł — ustępujący prezes KSM przywitał wszystkich przybyłych gości.

Następnie zostało przedstawione kalendarium na rok formacyjny 2020/21. Kolejnym punktem programu było odczytanie przez Jakuba Słowińskiego — członka Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, Michała Pycia — skarbnika Zarządu KSM DS oraz prezesa KSM DS Damiana Warchoła sprawozdań, które podsumowały dwuletnią pracę zarządu.

Po odczytaniu dokumentów, uczestnicy uprawnieni do głosowania udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W następnej kolejności została powołana komisja skrutacyjna, która od tamtej pory była odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów. Każdy z kandydatów miał za zadanie zaprezentować się przed KSM- owiczami z całej diecezji. Wszyscy przybyli goście mogli zadawać pytania osobom startującym do władz diecezjalnych.

W wyniku głosowania w pierwszej turze wyborów zostali wybrani: Natalia Łukawska, Wiktoria Ciździel oraz Barbara Zbyrad. W drugiej zaś: Eliza Kurowska, Karolina Rychlak, Joanna Kasica oraz Jakub Szmit. Do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej wstąpił Jakub Słowiński, Jadwiga Bryczek oraz Jakub Grzesik.

Po tym jakże ważnym wydarzeniu w historii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej nastąpił czas na podziękowania oraz pożegnania. Została wręczona pamiątkowa statuetka ustępującemu prezesowi. Kolejnym, a zarazem ostatnim punktem było pożegnanie ks. Bartłomieja Wilka oraz przywitanie nowego zastępcy Asystenta KSM DS – Ks. Łukasza Chmiela, który decyzją bp. Krzysztofa Nitkiewicza będzie pełnił tę zaszczytną funkcję.

Natalia Łukawska

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com