Nowi diakoni Diecezji Sandomierskiej

Biskup Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom sandomierskiego seminarium.

W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach biskup pomocniczy senior Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu dwóm klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Dzień wcześniej kandydaci do święceń diakonatu złożyli w kościele seminaryjnym na ręce ks. Rafała Kułagi, rektora uczelni, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We Mszy św. wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.

Podczas homilii bp E. Frankowski nawiązał do postaci bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ukazując wzór jego służby Kościołowi i ludziom. – Dziś kandydaci do diakonatu zostaną napełnieni darami Ducha Świętego do wiernego wypełnienia swojego dzieła posługi z miłością i troskliwością o chorych, o biednych, z powagą pełną pokory, z czystością bez skazy, z przestrzeganiem duchowej karności, z czystością sumień, z trwaniem przy Chrystusie mocno i niezachwianie. Chcą naśladować Chrystusa, aby z Nim dostąpić kiedyś, za to piękne posługiwanie diakonów, kapłanów, życie wieczne. Diakoni będą pełnić dzieła miłosierdzia tak jak Chrystus, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale aby służyć i duszę swoją dać za braci – mówił biskup.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce biskupa pomocniczego seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych zebrani upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów. Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydatów w urząd diakonów.

W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Diakoni w ostatnim czasie przygotowywali się duchowo do przyjęcia święceń pierwszego stopnia podczas specjalnych rekolekcji, które poprowadził ks. Szymon Brodowski, ojciec duchowny.

Nowi diakoni to pochodzący z Jastkowie Mateusz Wermiński oraz Piotr Żurawski z parafii św. Leonarda w Turbi.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/