Nowodębskie podziękowanie

Parafianie wraz z duszpasterzami parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Dębie dziękowali za 60 lat istnienia parafii oraz maryjne jubileusze.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Parafianie wraz z duszpasterzami parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Dębie dziękowali za 60 lat istnienia parafii oraz maryjne jubileusze.

– Jest to dla naszej wspólnoty szczególny czas. Sześć dekad temu powstała nasza parafia dedykowana Matce Bożej Częstochowskiej. W tym roku obchodzimy kilka ważnych maryjnych wydarzeń takich jak; 300. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie i 100. rocznicę objawień w Fatimie. Dlatego na nowo chcemy zawierzyć się maryjnej opiece. Dla naszej wspólnoty to także czas podsumowania prac przy wyposażania i upiększaniu naszej świątyni – podkreślał ks. Mieczysław Wolanin, proboszcz parafii.

Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z kapłanami z nowodębskiego dekanatu. We wspólnej modlitwie wzięli udział parafianie, zaś liturgię uświetnił śpiewem chór między parafialny.

Podczas homilii bp K. Nitkiewicz odnosząc się do przeczytanej Ewangelii podkreślił, że świętość człowieka, czyli jego duchowa wielkość, płynie z coraz większego upodobnienia do Chrystusa i oddanej służby bliźnim.

– Parafia jest miejscem ze wszech miar uprzywilejowanym. Tutaj można spotkać Chrystusa i doświadczyć Jego zbawczej mocy, bardziej, niż gdzie indziej. Zostaliśmy uprzywilejowani, także przez możliwość uczestnictwa w dzisiejszej Eucharystii. To jednak nie powód, abyśmy czuli się lepsi od innych. Wręcz przeciwnie ! „Kto się wywyższa będzie poniżony” – mówi Pan Jezus w Ewangelii. Tymczasem zdarza się, że nawet w przestrzeni sakralnej, jaką jest kościół aplauzy otrzymują wszyscy za wyjątkiem Chrystusa. Warto przypomnieć sobie bajkę Ignacego Krasickiego „Szczur i kot”, która może uchroni nas przed smutnym końcem głównego bohatera. Nie ma lepszej drogi, jak pokorne uznanie, że jesteśmy niegodni, a zarazem poczucie bezgranicznej wdzięczności Bogu. Wyrazem tego powinno być dążenie do pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem i poczucie braterskiej wspólnoty z innymi. Jednym słowem, mamy przyjąć postawę sługi, który nie żyje dla siebie ale dla innych: “służyć i dać swoje życie na okup za wielu”, jak Chrystus (por. Mt 20,28) – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele parafian podziękowali biskupowi za obecność i dar wspólnej modlitwy zapewniając o duchowym wsparciu jego pasterskiej posługi.

Jako dzień powstania parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Dębie przyjęto datę 7 czerwca 1957 r. kiedy to ks. Henryk Łagocki został oddelegowany do pełnienia funkcji duszpasterskich w Dębie, która dotychczas była obsługiwana przez kapłanów z Majdanu Królewskiego. Przez kolejne lata starano się o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. Najpierw wybudowano drewnianą kaplicę, zaś w 1987 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła pod opieką ks. Mieczysława Wolanina. Konsekracja świątyni odbyła się w 2000 r.