Noworoczne spotkanie w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dnia 9 stycznia, w siedzibie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe środowiska prawniczego.

Gości przywitał Prezes Sądu pan Szymon Rożek, który wyraził radość ze wspólnego świętowania. W noworocznym spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wiceminister pan Marcin Warchoł, bp Krzysztof Nitkiewicz, pani Maria Mirecka-Loryś – zasłużona działaczka podziemia narodowego i środowiska polonijnego oraz sędziowie, prokuratorzy, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i policji.

Prezes Sądu Okręgowego podziękował swoim kolegom, koleżankom i współpracownikom za pełne zaangażowania wypełnianie obowiązków. Życzył wszystkim wielu sukcesów osobistych i zawodowych. Poświęcając opłatki, bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział, że nowy rok jest szansą na nowe życie. Biskup życzył, aby rozwijać je przez pogłębianie relacji z Bogiem oraz umacnianie i wybieranie tego, co dobre. Wiceminister Marcin Warchoł wyraził się z uznaniem o tarnobrzeskim środowisku sądowniczym i prawniczym. Podkreślił jego zasługi w służbie sprawiedliwości i złożył obecnym noworoczne życzenia. Następnie w radosnej atmosferze połamano się opłatkiem.