Nowy Skoszyn – Matki Bożej Królowej Polski

KONTAKT:

Gm. Waśniów, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
27-425 Waśniów, Skoszyn 64

tel. (+48) 41 260 04 18
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 10:30; 12:00
Święta państwowo zniesione: 8:00; 16:00 lub 18:00
Dni powszednie: 18:00 lub 16:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr lic. Stanisław Szuba
Rezydent - Ks. kan. mgr Jan Mikos

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Kunin (1 km), Lipie (1,5 km), Nowy Skoszyn (1,5 km), Stary Skoszyn, Stary Kunin (1 km)

Liczba katolików:
607

Odpusty:

Matki Bożej Królowej Polski (3 maja)

Historia:
W r. 1989 dekretem z dnia 1 czerwca ustanowiono w Skoszynie samodzielny wikariat, z prawem prowadzenia ksiąg. Wydzielono go z terenu parafii Nowa Słupia. Całość budowy i dostosowania planów wykonanych przez inż. arch. Doktora z Ostrowca, prowadził ks. Jan Mikos. Budowano kościół w czynie społecznym. Czynny udział brało 2/3 ogółu wiernych z liczby 550 osób. Obecnie budowa jest ukończona. Wewnątrz zbudowano ołtarz z piaskowca szydłowieckiego. Wykonano Krucyfiks naturalnej wielkości z drzewa lipowego i krzyż z czarnego dębu. Ustawiono ławki w całym kościele. Brak ołtarza Patronki kościoła i nastawy ołtarza głównego. Kościół jest ogrodzony murem z kamienia. Cmentarz grzebalny założono w 1992 r. 17 stycznia 2002 roku erygowano parafię. Parafia posiada akta od 1980 r.

- POKAŻ MNIEJ -