Nowy Skoszyn – Matki Bożej Królowej Polski

KONTAKT:

Gm. Waśniów, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
27-425 Waśniów, Skoszyn 64

tel. (+48) 41 260 04 18
E-mail: sstan1@o2.pl
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:30; 11:30
Święta państwowo zniesione: 8:00; 16:00 lub 18:00
Dni powszednie: 18:00 lub 16:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr lic. Stanisław Szuba
Rezydent - Ks. kan. mgr Jan Mikos
Rezydent - Ks. kan. dr Włodzimierz Czerwiński
Rezydent - Ks. kan. mgr Ryszard Batorski

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Nowy Skoszyn

Liczba katolików:
607

Odpusty:

Matki Bożej Królowej Polski (3 maja)

Historia:
W roku 1989 dekretem z dnia 1 czerwca ustanowiono w Skoszynie samodzielny wikariat, z prawem prowadzenia ksiąg. Wydzielono go z terenu parafii Nowa Słupia. Całość budowy i dostosowania planów wykonanych przez inż. arch. Doktora z Ostrowca, prowadził ks. Jan Mikos. Kościół budowano w czynie społecznym. Czynny udział brało 2/3 ogółu wiernych z liczby 550 osób. Wewnątrz zbudowano ołtarz z piaskowca szydłowieckiego. Wykonano Krucyfiks naturalnej wielkości z drzewa lipowego i krzyż z czarnego dębu. Ustawiono ławki w całym kościele. W 2005 roku staraniem ówczesnego księdza proboszcza Zbigniewa Kurasa Wielkopolski Związek Kolarski ofiarował parafii kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski, Patronki parafii. Kościół jest ogrodzony murem z kamienia. Cmentarz grzebalny założono w 1992 r. 17 stycznia 2002 roku erygowano parafię. Obowiązki proboszcza kolejno pełnili: ks. mgr Jan Mikos (1984), ks. mgr Bartosz Rachwał (2002), ks. mgr Zbigniew Kuras (2003), ks. mgr Tomasz Weryński (2006), ks. mgr Jan Rokosz (2012) Parafia posiada akta od 1980 r.

- POKAŻ MNIEJ -