Nowy Skoszyn – Matki Bożej Królowej Polski

NOWY SKOSZYN

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Waśniów
27-425 Waśniów, Nowy Skoszyn 64, tel. 41 260 04 18

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Skoszyn pochodzą z początku XVI w. Położona była na terenie parafii Nowa Słupia. Dopiero pod koniec lat 80-tych XX w. podjęto inicjatywę stworzenia w Skoszynie Nowym samodzielnej placówki. Zadania tego podjął się ks. Jan Mikos, który od 1984 r. tworzył tam schronisko dla bezdomnych rolników. 1 czerwca 1989 r. powołano w Skoszynie samodzielny wikariat. Niedługo potem rozpoczęto budowę kościoła parafialnego. Parafia została erygowana 17 stycznia 2002 r. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski zbudowany został w latach 90-tych XX w. wg planów inż. Z. Doktora z Ostrowca Świętokrzyskiego. Całością prac kierował ks. J. Mikos. W 2005 r. staraniem ówczesnego proboszcza ks. Zbigniewa Kurasa Wielkopolski Związek Kolarski ofiarował parafii kopię obrazu MB Częstochowskiej – Królowej Polski, patronki parafii. Świątynia jest niewielką budowlą o dość wysokim korpusie otoczonym rozmaitymi przybudówkami. Wejście główne znajduje się na prawej ścianie przedniej przybudówki. Okrywa ją dwuspadowy dach z uskokiem. Na ścianie nawy znajdują się trzy nierównomiernie rozłożone, półkoliście zakończone okna i niesymetryczna, okrągła rozetka. Dach nad najwyższą częścią budowli jest dwuspadowy, a na jej lewym, przednim rogu wznosi się kamienna wieżyczka z krzyżem. Wewnątrz stoi ołtarz z piaskowca, który zdobi drewniany krucyfiks. W wyposażeniu świątyni znajdują się drewniane rzeźby dłuta ks. J. Mikosa

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 11.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 8.30, 16.00 lub 18.00.

Odpusty: Matki Bożej Królowej Polski (3 maja).

Do parafii należą: Nowy Skoszyn.

Ogólna liczba mieszkańców: 612.

Instytucje i ośrodki kościelne: Dom Opieki Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo”, 27-425 Waśniów, Nowy Skoszyn 65, tel. 41 334 19 06
www.schroniskoskoszyn.pl; e-mail: nowyskoszyn@onet.eu

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 400 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Zbigniew Pustuła (od 2019 r.)
Rezydent - Ks. kan. mgr Jan Mikos
Rezydent - Ks. kan. mgr Ryszard Batorski