Nowy Zarząd Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

Obradująca w Sandomierzu XV. Kapituła generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, dnia 15 listopada dokonała wyboru nowej Przełożonej generalnej oraz Zarządu na najbliższe 6 lat.

Przełożoną generalną została Siostra mgr lic. Katarzyna Victoria Kwiatkowska

W skład Zarządu  weszły:

1. Siostra mgr Urszula Maria Kuźnia – wikaria generalna,
2. Siostra dr Jadwiga Daniela Chwałek – radna generalna,
3. Siostra mgr Marzena Maria Wągrodzka – radna generalna,
4. Siostra mgr lic. Halina Klara Radczak – radna generalna.

Obrady Kapituły potrwają jeszcze do jutra i zakończą się Mszą św. dziękczynną pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Pozostały jeszcze do rozpatrzenia wnioski, jakie wpłynęły z całego Zgromadzenia i dotyczą świadectwa życia zakonnego, duchowości, charyzmatu oraz działalności apostolskiej. Kapituła podejmie stosowne uchwały, a nowy Zarząd będzie je wprowadzał w życie i realizował.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl