O pokój do św. Józefa

W intencji pokoju pielgrzymowali mężczyźni w pieszej pielgrzymce z Janowa Lubelskiego do Kocudzy. „Droga mężczyzn do św. Józefa” odbyła się po raz drugi.

– Rok temu podjęliśmy inicjatywę organizowania pielgrzymki mężczyzn do kościoła pw. św. Józefa robotnika w Kocudzy. Często mówi się, że mężczyźni to ukryta siła w Kościele. Trzeba to potwierdzić! Czasem trzeba ożywienia siły wiary jaka tkwi w męskich sercach. Niosąc na ramionach krzyż karawaka pielgrzymowaliśmy w intencji pokoju – poinformował ks. Tomasz Lis, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.

– Czasem potrzeba, aby mężczyźni wzięli sprawy w swoje ręce. Na razie żyjemy w kraju, gdzie jest pokój, ale z niepokojem patrzymy na sytuację na Ukrainie i wiemy co niesie wojna. Modliliśmy się także o pokój w naszych małżeństwach i rodzinach, gdzie wzajemna miłość i przebaczenie jest niezwykle istotne – podkreślał jeden z uczestników pielgrzymki.

Na trasę która liczyła 23 km wyruszyło blisko 80 mężczyzn. – Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy o godz. 5.00 śpiewem Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny. Potem wyruszyliśmy na trasę, która była podzielona była na dwie duchowe części. W pierwszej z Janowa Lubelskiego do Dzwoli rozważaliśmy 14 stacji Drogi światła. Od Dzwoli odmawialiśmy wspólnie różaniec. Były także momenty kiedy szliśmy w całkowitym milczeniu wtedy każdy miał czas na osobiste przemyślenia i omodlenie wielu intencji. Podczas wspólnego pielgrzymowania każdy mógł podejść i nieść krzyż – dodał pan Grzegorz. Podsumowaniem pielgrzymowania była Msza św. w kościele w Kocudzy pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza, który dokonał tego dnia konsekracji kościoła dedykowanego św. Józefowi robotnikowi. – Był to wspaniały czas męskiego spotkania. Myślę, że dziś szczególnie potrzeba duszpasterstwa mężczyzn, bo wielu z czuje się czasem zagubionym we współczesnym świecie i czuje potrzebę zaangażowania w konkretne duchowe inicjatywy – dodał ks. Tomasz Lis.

W pielgrzymce wzięli udział mężczyźni z Janowa Lubelskiego i parafii dekanatu janowskiego oraz proboszcz z Dzwoli, ks. Mariusz Pyryt. W tym roku pątnikom dopisała piękna majowa, słoneczna pogoda.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl