Oazowe podsumowanie wakacji

W Sandomierzu odbył się oazowy Dzień Wspólnoty, który był podsumowaniem wakacyjnych turnusów Ruchu Światło-Życie naszej diecezji.

W tym roku oazowicze na miejsce wakacyjnego Dnia Wspólnoty wybrali Bazylikę katedralną w Sandomierzu. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty. Przybyły na nie osoby, które uczestniczyły w wakacyjnych turnusach formacyjnych, jak również młodzi, którzy na co dzień działają w parafialnych grupach oazowych oraz rodziny z Ruchu Domowego Kościoła.

– Powakacyjny Dzień Wspólnoty ma charakter jednoczący wszystkie Oazy. To z jednej strony czas podziękowania Panu Bogu za dary tegorocznych turnusów, ale także okazja do umocnienia i odnowienia relacji, jakie dokonały się w tym wakacyjnym czasie – mówił ks. Krzysztof Kwiatkowski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

– W tym roku udało się nam zorganizować pięć turnusów oazowych. Odbyły się one w pełnej formie, czyli przez piętnaście dni młodzi uczestniczyli w ćwiczeniach rekolekcyjnych. Cztery turnusy odbyły się w Bieszczadach, jeden w Sandomierzu. W sumie w wakacyjnych oazach uczestniczyło blisko 150 osób – dodał ks. Krzysztof.

W pierwszej części spotkania podczas Godziny świadectwa oazowicze wspominali letnie wyjazdy formacyjne oraz opowiadali o duchowych owocach wakacyjnego wypoczynku.

– W tym roku posługiwałam na Oazie Nowego życia II stopnia w Mchawie. Wakacyjne oazy są dla mnie takim szczególnym doświadczeniem wspólnoty i miłości Bożej w drugim człowieku – mówiła Wioletta Kolatorowicz .

– Niestety w tym roku nie było mi dane pojechać na rekolekcje oazowe. Były to pierwsze wakacje od sześciu lat, podczas których nie brałam udziału w rekolekcjach. Czułam pewną pustkę, ponieważ nie mogliśmy nawet pojechać odwiedzić naszych przyjaciół na rekolekcjach. Oaza w moim życiu odegrała bardzo ważną rolę, bo właśnie dzięki temu ruchowi zaczęłam chodzić do kościoła i budować relację z Panem Bogiem oraz z drugim człowiekiem. Przez kilka lat byłam animatorką na parafii i miałam swoją grupą. Później z powodu wyjazdu na studia nie udało mi się tego kontynuować. Na szczęście w Lublinie spotykamy się co jakiś czas z moderatorami, którzy przyjeżdżają do nas, aby nadal formować się w duch oazowym – mówiła Anna Zioło.

Następnie młodzi uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z nim Eucharystię sprawowali kapłani zaangażowani w działalność ruchu oazowego.

Ordynariusz Sandomierski mówił w czasie homilii, że wiara nie może opierać się tylko na emocjach, lecz powinna owocować chrześcijańską postawą w odniesieniu do napotykanych wyzwań.

    Rekolekcje oazowe były dla was wspaniałym czasem, podczas którego wsłuchiwaliście się w Słowo Boże i podążaliście za Chrystusem. Wyrazem tego są złożone świadectwa. Nie możecie jednak zatrzymać się tylko na tym. Trzeba już dziś pomyśleć, jak będzie wyglądało życie w ciągu całego roku. Wracając do codzienności, chcemy często wszystko sami ustalać, przewartościować po swojemu, a nawet decydować za innych. Wydaje się nam, że wiemy, co jest najlepsze, najbardziej odpowiednie. Jedną z pierwszych rzeczy, które wówczas eliminujemy jest krzyż, ofiara, wysiłek. Również św. Piotr próbował narzucać Panu Jezusowi własne rozwiązania. Tymczasem trzeba zdać się w pełni na Chrystusa, a to oznacza przyjąć Jego krzyż. Ojciec św. Franciszek powiedział, że każdy kto dotyka się krzyża zostawia na nim cząstkę samego siebie, a jednocześnie zabiera z tego krzyża coś do swojego życia. Myślę, że Ojcu św. chodziło o to, że w ten sposób uczestniczymy w dziele zbawienia i uczymy się prawdziwie kochać, jak Chrystus. Niech tak się stanie. Wówczas będziemy darem dla innych i dla samych siebie – podkreślił biskup.

Na zakończenie wspólnej modlitwy Biskup Ordynariusz pobłogosławił 3 nowych animatorów, wręczając im krzyż oazowy: Agatę Woźniak z parafii pw. św. Stanisława BM w Racławicach,
Mateusza Michajłyszyn z parafii pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach oraz Justynę Furdyna z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej.

Biskup Ordynariusz udzielił także misji posłania małżonkom animującym działalność Oazy Domowego Kościoła.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Biskup złożył podziękowania za dotychczasową posługę na rzecz Ruchu w diecezji moderator Marii Goryckiej.

Tegoroczny Dzień Wspólnoty zakończył się wspólnym odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/