Oazowe podsumowanie wakacji

W Ożarowie odbył się Dzień Wspólnoty oraz Wieczór Uwielbienia, które były podsumowaniem wakacyjnych turnusów Ruchu Światło Życie.

W tym roku oazowicze na miejsce wakacyjnego Dnia Wspólnoty wybrali ożarowskie sanktuarium  maryjne. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty. Przybyły na nie osoby, które uczestniczyły w wakacyjnych turnusach formacyjnych, jak również młodzi, którzy, na co dzień działają w parafialnych grupach oazowych oraz rodziny z Ruchu Domowego Kościoła.

– Myślę, że czas wakacyjnych rekolekcji oazowych był owocny dla wszystkich uczestników: dzieci, młodzieży i rodzin. Mam nadzieję, że ci, którzy skorzystali z tej formy wakacyjnego wypoczynku i formacji zaczerpnęli duchowej siły i nawiązali piękne relacje miedzy sobą, które będą owocowały podczas całego roku. Dziś chcemy Panu Bogu podziękować za okres wakacyjnych rekolekcji podczas Dnia Wspólnoty, który gromadzi diecezjalną rodzinę oazową – mówił ks. Krzysztof Kwiatkowski.

Podczas Godziny świadectwa oazowicze wspominali letnie wyjazdy formacyjne oraz opowiadali o duchowych owocach wakacyjnego wypoczynku.

– Dzisiejszy dzień to wspaniały moment byśmy poczuli jak wielkich rzeczy Bóg nieustannie dokonuje w nas młodych. Ja już po raz trzeci brałam udział w wakacyjnej oazie. Zawsze jest to dla mnie czas odkrywania na nowo Bożej miłości oraz okazja do spotkania ludzi żyjących i kierujących się ewangelicznymi wartościami – podkreślał Krzysztof z Niska.

Następnie młodzi uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, wraz z nim Eucharystię sprawowali kapłani zaangażowani w działalność ruchu oazowego.

Bp Krzysztof Nitkiewicz mówił w homilii o powołaniu apostoła Bartłomieja. Zauważył, iż miał on dobrze poukładane swoje relacje z Bogiem i nie zakładał, że coś może wyglądać inaczej, niż sobie założył. Przełom nastąpił w momencie osobistego spotkania z Chrystusem.

– Bóg dał nam życie, płeć, charakter, predyspozycje, różne dobra, a przez chrzest złączył ze sobą w szczególny sposób, na zawsze. Jego wzrok podąża za nami, czuwa nad każdym naszym krokiem. Bóg jest z nami, widzi nas kiedy postępujemy zgodnie z Jego wolą i kiedy się jej sprzeciwiamy. Nie można się przed Nim ukryć. Zawsze jednak jest to spojrzenie pełne miłości – mówił biskup.

– Myślę, że wakacyjne rekolekcje oazowe były dla was okazją, aby poczuć na sobie Boże spojrzenie, doświadczyć obecności Chrystusa, utwierdzić się w tym, że was kocha, wejść z Nim w dialog i strać się wypełniać Jego wolę. Na tym przecież polega istota wiary – podkreślał hierarcha.

Bp K. Nitkiewicz zachęcał młodych: – Zróbcie wszystko, aby ten dialog dwóch serc, Bożego i waszego trwał dalej. Niech się rozwija, nabiera rozmachu. Chrystus stale będzie pukał do drzwi naszego życia i czekał na naszą odpowiedź.  Co więcej, powinniśmy być otwarci na niespodzianki i mieć odwagę rozpocząć coś nowego, pójść za głosem Boga i przekroczyć granice, które sobie nakreśliliśmy. „Jak długo bowiem pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana” – zauważa św. Paweł. A przecież tylko z Nim możemy być szczęśliwi. „Wydaje ci się, że jesteś bogaty, ale jeśli nie masz Boga, co właściwie posiadasz? Ktoś inny natomiast jest biedny, lecz jeśli ma Boga, czego nie posiada? – mówi św. Augustyn.

– Dlatego kiedy podejmiemy jakieś wyzwanie zdając się na Boga i szukając oparcia we wspólnocie Kościoła, to nowe doświadczenie napełni nas radością, ubogaci, umocni. Mam tutaj na myśli zarówno pójście za głosem powołania do kapłaństwa lub życia zakonnego, jak i założenie rodziny, działalność ewangelizacyjną, charytatywną. Nie można się zatrzymywać. Każdy ma realizować powołanie na swój własny sposób, wynikający również z tego czy jest chłopcem czy dziewczyną, mężczyzną albo kobietą. To jest punktem wyjścia, stanowi nasze bogactwo, wartość, a zarazem predysponuje do pewnych zadań, określa naszą życiową misję – wskazywał bp Nitkiewicz.

– Poczuj dzisiaj na sobie wzrok Chrystusa, rozejrzyj się, aby wasze spojrzenia się spotkały i nie odrywaj już od Niego oczu. „Wzrok skierowany na siebie rodzi smutek, skierowany na Boga niesie radość mówi wasz rówieśnik Sługa Boży Carlo Acutis – podkreślił biskup.

Na zakończenie wspólnej modlitwy biskup pobłogosławił nowej animatorce wręczając krzyż oazowy oraz udzielił misji posłania małżonkom animującym działalność Oazy Domowego Kościoła.

Następnie młodzi przeszli w Marszu Ewangelizacyjnym ulicami miasta Ożarowa.

Wieczorny Koncert Uwielbienia poprowadziła grupa młodych z całej diecezji, która od kilku dni przygotowywała się do tego wydarzenia podczas warsztatów muzycznych.

Wieczór rozpoczął się od wspólnej modlitwy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, podczas której młodzi prosili o dobre owoce roku formacyjnego oraz o dar żywej i dynamicznej wiary dla swoich przyjaciół i znajomych. Po modlitwie rozpoczął się ewangelizacyjny koncert.

– Na rekolekcje wakacyjne jeżdżę od kilka lat, ale moje wcześniejsze wyjazdy nie były przeżyte w pełni, dlatego, że najczęściej nie potrafiłam postawić Pana Boga na pierwszym miejscu. Dopiero teraz szczególnie poczułam bliskość Jezusa.  Na początku naszych rekolekcji dużo mówiliśmy o Bożej miłości, zawsze wydawało mi się, że wiem, jak bardzo Pan Bóg mnie kocha, ale dopiero na tegorocznej oazie zrozumiałam, że powinnam pragnąć poczuć Jego miłość, a nie tylko o niej wiedzieć. Najważniejszym dla mnie momentem na rekolekcjach było przejęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Kiedy szliśmy w procesji ze świecami, w myślach prosiłam Chrystusa, abym odtąd zawsze mogła być blisko Niego, żebym więcej nie trwała w grzechu, a On żeby królował na tronie w moim sercu. Po wypowiedzeniu aktu zawierzenia poczułam się dużo spokojniejsza, ale również i szczęśliwsza – mówiła Julia Teter.

– Cieszymy się, że w wielu parafiach księża widzą Ruch Światło-Życie jak dobrą drogę formacji dla dzieci i młodzieży i podejmują opiekę nad grupami. Mam nadzieję, że Boża iskra, którą młodzi zapalili w swoich sercach podczas wakacyjnych oaz będzie rozpalona wielkim ogniem Bożej miłości podczas całego roku. Zachęcam młodych do uczestnictwa w rejonowych dni wspólnoty oraz weekendowych oazach modlitwy organizowanych w ośrodku „Quo vadis” w Sandomierzu – mówił ks. K. Kwiatkowski.