Oazy już ruszyły

Ponad 400 osób z całej diecezji będzie wypoczywać i formować się podczas wakacyjnych turnusów oazowych, które w większości zorganizowane są w ciekawych miejscach w Bieszczadach.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Już zaraz po zakończeniu roku szkolnego dwie grupy Oazy Dzieci Bożych rozpoczęło swoje rekolekcje wakacyjne w Mędrowie i Niemienicach. Mieliśmy dużo chętnych, dlatego zaplanowany jest drugi turnus w Niemienicach. Łącznie na Oazę Dzieci Bożych, która obejmuje uczniów szkoły podstawowej, wyjedzie ponad 120 osób. Nad ich wypoczynkiem i formacją czuwa kadra animatorów i moderatorów – poinformował ks. Krzysztof Kwiatkowski, moderator diecezjalny.

Miejsca, w których zorganizowano turnusy oazy młodzieżowej w większości umiejscowione są w Bieszczadach. W tym roku w sześciu ośrodkach będzie wypoczywała młodzież przechodząca formację na Oazie Nowej Drogi i Nowego Życia. – Jesteśmy mile zaskoczeni dużą grupą młodych, którzy wybrali taką formę spędzenia czasu na wypoczynku, modlitwie i formacji. Cieszy fakt, że osoby które już raz uczestniczyły w wakacyjnej oazie wybierają ją na nowo, co potwierdza, że taki sposób wypoczynku im odpowiada. Kilka dni temu rozpoczęły się turnusy Oazy Nowej Drogi w ośrodkach w Wisłoku, Łodynie, Ustjanowej i Mchowie. Starsza młodzież wypoczywa w ośrodkach w Olchowej i Skorodnem. Zaplanowany jest także drugi turnus oazowy w Olchowej – dodał ks. Krzysztof Kwiatkowski.

Wraz z młodymi wyjechał duża grupa animatorów, wychowawców i moderatorów, pośród których są studenci, klerycy, siostry zakonne oraz kapłani. Łącznie kadrę oazową stanowi ponad 100 osób.

– W porównaniu z rokiem ubiegłym więcej osób skorzysta z wypoczynku oazowego. Myślę, ze jest to efekt całorocznej pracy na parafiach oraz spotkań prowadzonych w ośrodku „Quo Vadis” w Sandomierzu w ramach weekendowej oazy modlitwy. Podczas tych dni młodzi nie tylko utrwalają swoje przyjaźnie, ale także poznają, czym jest ruch oazowy i jak wiele mogą z niego skorzystać. Pośród uczestników wakacyjnych turnusów są także osoby, które zostały jadą po raz pierwszy, a zostały zachęcone przez swoich rówieśników – podsumował ksiądz moderator. Wypoczynek wakacyjny podsumuje Dzień Wspólnoty, który przewidziany jest na ostatni weekend wakacji.