Oazy wystartowały

Dziś rozpoczynają się wakacyjne turnusy oazowe. Z tego rodzaju wypoczynku i formacji skorzysta ponad 400 dzieci i młodzieży z Diecezji Sandomierskiej.

Foto - ks. Tomasz Lis

– Cieszymy się, że duża grupa młodych wybrała wakacyjną oazę. Biorąc pod uwagę ubiegłe lata jedzie trochę więcej osób. Łącznie we wszystkich turnusach weźmie udział ponad 400 uczestników. Pewną nowością którą zaproponowaliśmy w tym roku, mieszczącą się oczywiście w ramach formacji oazowej, jest oaza Dzieci Bożych I stopnia po 3 klasie szkoły podstawowej. W ubiegłe lata wielu rodziców pytało czy mamy jakąś propozycję formacji dla tych dzieci, które przystąpiły już do pierwszej  komunii świętej i stąd decyzja, aby utworzyć turnus właśnie dla nich. Zgłosiło się na nią ponad 40 dzieci. Ta oaza, trwa 5 dni, jest trochę krótsza niż normalny turnus, ale prowadzona jest według formacji Ruchu Światło-Życie – poinformował ks. Krzysztof Kwiatkowski, moderator diecezjalny Ruchu światło-Życie Diecezji Sandomierskiej.

Jak dodaje dzieci, które ukończyły IV i V klasę szkoły podstawowej wezmą udział w Oazie Dzieci Bożych, której turnusy odbędą się w ośrodkach w Mędrowie i Olbięcinie, na terenie naszej diecezji.

Foto – ks. Tomasz Lis

Dzieci i młodzież, która ukończyła klasy od VI do VIII szkoły podstawowej oraz młodzież ze szkół średnich będzie wypoczywała na Oazach Nowej Drogi i Oazie Nowego Życia, których turnusy będą się odbywały w Bieszczadach w ośrodkach w Wisłoku Wielkim, Łodynie, Mchawie i Olchowej.

– Oaza wakacyjna to połączenie formacji oazowej, modlitwy oraz wypoczynku i dobrej zabawy. To mamy nadzieję prowadzi do tworzenia realnych i rzeczywistych relacji między dziećmi i młodymi. Uczymy się budować wspólnotę opartą na pięknych wartościach ewangelicznych. Pośród uczestników są tacy którzy zachwyciwszy się tą formą formacji jada już kolejny raz na wakacyjną oazę, ale są i tacy którzy jadą po raz pierwszy – mów ks. K. Kwiatkowski.

Jak dodaje turnus oazowy trwa 15 dni. – Program formacji oparty jest na tajemnicach różańca i przeżywaniu wydarzeń całego roku liturgicznego. To wszystko splecione jest pobożnością maryjną. Niepokalana Maryja jest obecna bardzo mocno w oazie, jest wzorem modlitwy i prowadzi nas do Jezusa – podsumował ks. K. Kwiatkowski, moderator diecezjalny.

Na oazowych turnusach wakacyjnych w ośrodku w Uhercach Mineralnych w Bieszczadach wypoczywają także rodziny z Domowego Kościoła.