Obradowała synodalna Komisja Główna

30 stycznia odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji Głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

W zebraniu uczestniczyli bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z pozostałymi członkami komisji. Spotkanie poprowadził ks. Witold Płaza, sekretarz generalny synodu, który zreferował stan prac poszczególnych komisji tematycznych, które analizowały sugestie i postulaty zgłoszone przez dekanalne zespoły synodalne. Na bazie tych uwag oraz innych głosów otrzymanych ze strony różnych środowisk, postanowiono umieszczenie w statutach synodu zapisu odnoszącego się do wyglądu i stroju kapłana wraz z przypomnieniem, że duchowni nie mogą bez zgody biskupa podejmować się wykonywania żadnych zawodów nie mających związku z duszpasterstwem ani prowadzić działalności gospodarczej.

Dyskutowano także o wynagrodzeniu dla doradców rodzinnych oraz osób świeckich zaangażowanych w przygotowanie narzeczonych do ślubu, mając na uwadze zwyczaje istniejące w sąsiednich diecezjach.

Była również mowa o problemach liturgicznych, wystroju kościołów i kaznodziejstwie. W związku z trwającym Diecezjalnym Kongresem Eucharystycznym zastanawiano się nad możliwością opracowania szczegółowej instrukcji dotyczącej Mszy św. i kultu Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie posiedzenia ustalono, że komisje tematyczne zakończą pracę nad wprowadzaniem poprawek i sugestii do końca miesiąca marca 2020 r. Wtedy to Statuty synodalne zostaną rozesłane do dekanalnych zespołów synodalnych, których członkowie zostaną zaproszeni na pierwszą Sesję Plenarną. Jej obrady zaplanowano wstępnie na wrzesień 2020 r.