Obradowała synodalna Komisja główna

3 czerwca odbyło się w Sandomierzu ósme posiedzenie Komisji Głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

W spotkaniu uczestniczyli bp Krzysztof Nitkiewicz i bp Edward Frankowski razem z pozostałymi członkami komisji. Spotkanie poprowadził ks. Witold Płaza, sekretarz generalny synodu.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, bp Krzysztof Nitkiewicz wskazał na pilną potrzebę dodania do wersji roboczej statutów synodalnych odrębnego rozdziału poświęconego ochronie nieletnich przed nadużyciami seksualnymi. Komisja główna powołała w tym celu specjalny zespół, w skład którego weszli: ks. Jerzy Dąbek, wikariusz generalny, ks. Michał Grochowina, diecezjalny delegat ds. ochrony dzieci i młodzież oraz pani Joanna Szmuc, dyrektor Szkoły Katolickiej w Tarnobrzegu.

Następnie przedyskutowano propozycje zgłoszone w ostatnim czasie przez komisje tematyczne i dekanalne. Dotyczyły one między innymi: zasad dopuszczenia do sakramentu bierzmowania, ekumenizmu, poradnictwa rodzinnego, zasad osiedlania się w diecezji księży nienależących do duchowieństwa sandomierskiego, zobowiązań finansowych kapłanów oraz działalności charytatywnej.

Sekretarz generalny synodu przypomniał o przypadającej 16 czerwca „niedzieli synodalnej”, podczas której duszpasterze mają obowiązek informowania wiernych o pracach synodu i modlitwy w intencji jego prac.

Kolejne posiedzenie Komisji głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej zaplanowano na miesiąc październik.