Obrazów – Św. Ap. Piotra i Pawła

OBRAZÓW

Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Obrazów
27-641 Obrazów, Obrazów 24, tel. 15 836 51 67
www.obrazow.sandomierz.opoka.org.pl,
e-mail: obrazow@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat Obrazowa pochodzą z 1256 r., kiedy to miał tu przebywać Bolesław, książę krakowski. Istnieją hipotezy, iż parafia w Obrazowie mogła istnieć już w XI w. jako jedna z czterech pierwszych w archidiakonacie sandomierskim. Z całą pewnością parafia ta powstała przed 1326 r., kiedy wspominają o niej źródła papieskie. W tym czasie znajdował się w niej drewniany kościół pw. św. Piotra Apostoła. Kolatorem świątyni miał być sam biskup krakowski, bowiem wcześniejsi kolatorzy dopuścili się zabójstwa plebana i przywilej ten został im odebrany. Dziedzicom Obrazowa prawo kolatorskie zostało przywrócone dopiero na początku XVII w. Pierwszy kościół przetrwał w tej miejscowości do XVI w., kiedy to został zastąpiony nową, drewnianą świątynią, konsekrowaną przez biskupa krakowskiego D. Małachowskiego 2 lipca 1531 r. Budynek ten służył wiernym z Obrazowa do 1760 r., kiedy uległ zniszczeniu. Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła powstał w latach 1760-1767 z fundacji ówczesnego proboszcza Andrzeja Potockiego, kanonika krakowskiego. Jego następcy ks. Głogowski i ks. Olechowski (pochodził z miejscowej parafii, ze wsi Żurawica) dokończyli budowę. Gdy ten ostatni został biskupem w Krakowie, upoważnił J. Lenczewskiego, biskupa sufragana lubelskiego, aby dokonał uroczystego poświęcenia nowo wybudowanego kościoła w Obrazowie. Fakt ten miał miejsce we wrześniu 1804 r. Świątynia była restaurowana w latach 90-tych XX w. W początkach kolejnego wieku wykonano nową polichromię, którą poświęcił bp A. Dzięga 26 października 2008 r. Świątynia jest w stylu barokowym, zbudowana z kamienia i cegły palonej, kryta blachą. Wnętrze kościoła jest jednonawowe, ozdobione secesyjną polichromią ornamentalno-figuralną z przedstawieniami symbolicznymi i inskrypcjami autorstwa Karola Józefa Frycza. Wyposażenie stanowią późnobarokowe ołtarze, ambona, chrzcielnica i kropielnice oraz ławki i konfesjonały. Organy z 1768 r. posiadają rokokowy prospekt. Na parapecie chóru muzycznego umieszczono cztery rokokowe rzeźby postaci alegorycznych. Na ścianach znajdują się tablice epitafijne z pocz. XX w. Zespół kościoła parafialnego tworzy świątynia i cmentarz przykościelny.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 10.00, 12.00, 16.00
– w dni powszednie: 7.00, 7.30
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 10.00, 16.00.

Odpusty: św. Piotra i Pawła (29 czerwca), św. Anny (26 lipca), MB Pocieszenia (ostatnia niedziela sierpnia).

Kaplica dojazdowa

Węgrce Panieńskie – kaplica pod wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny, położona 5 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została w latach 1985-1991, poświęcona w 1991 r. przez bpa M. Zimaka, który przekazał relikwie błogosławionej patronki. Kaplica jest budowlą modernistyczną, kamienną, na planie trapezu, z prezbiterium w węższej i niższej części. Namiot dachu wznosi się od prezbiterium ku frontowi, gdzie jest zaostrzony i wysunięty do przodu i gdzie wieńczy go krzyż. Ponad niewielką kruchtą znajduje się przeszklona trójkątna ściana frontowa, po bokach tylnej części – niskie zaplecze. Wystrój kaplicy również nie odbiega od formy współczesnej, zdominowany jest przez drewniane podbicie dachu i takież podtrzymujące go dźwigary.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00
– w święta państwowo zniesione: 17.00.
Odpust: bł. Karoliny Kózkówny (18 listopada).

Do parafii należą: Dębiany, Głazów, Komorna (część: numery 3-5, 8-21,22-23,30,39,41-45,47-49,51-60,62-72,75-86,88-91,94dk), Lenarczyce, Łojowice, Malice, Obrazów, Rożki, Węgrce, Wierzbiny, Żurawica.

Ogólna liczba mieszkańców: 3309.

Kapłani pochodzący z parafii: R. Wamyj, J. Wamyj, B. Rosiewicz.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: B. Konarska CSNJ, Z. Wamyj CSSBVMI, Z. Arczewska CSSBVMI.

Grupy parafialne: Bractwo MB Pocieszenia, koła żywego różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 400 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. dr Piotr Kulita (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. dr Radosław Koterbski (od 2020 r.)
Rezydent - Ks. kan. Ryszrad Nowakowski (od 2019 r.)