Od mediacji do delikatności – rady papieża Franciszka dla spowiedników

Papież Franciszek za pośrednictwem swojego ucznia i przyjaciela o. Diego Faresa SJ przekazał rady dla wszystkich księży posługujących w konfesjonale. Dekalog, który Ojciec Święty proponuje spowiednikom, zachęca do otwartości na penitenta i wielkoduszności serca w udzielaniu rozgrzeszenia.

„Od mediacji do delikatności. Każdy kapłan powinien zwracać uwagę na osobę, która chce pojednać się z Bogiem. Tylko bezwarunkowa i bezgraniczna łaska Ojca pozwala oddzielić ziarno od chwastów, nie szkodząc temu pierwszemu. To miłosierdzie jest ostatecznym kryterium rozeznawania. Papież wzmacnia tę absolutną pozytywność miłosierdzia” – podkreślił o. Diego Fares, argentyński jezuita, dziennikarz Civiltà Cattolica.

Dekalog papieski dla księży posługujących w konfesjonale:

  1. Być otwartym na wszystkich
  2. Świadczyć ojcowską czułość pomimo powagi grzechu
  3. Wzywać do refleksji nad popełnionym złem
  4. Wyraźnie przedstawiać zasady moralne
  5. Być dostępnym dla wiernych
  6. Dotrzymywać kroku z cierpliwością
  7. Dalekowzroczność w rozeznawaniu każdego indywidualnego przypadku
  8. Być hojnym w udzielaniu Bożego przebaczenia
  9. Tak jak Jezus przed cudzołożnicą zdecydował się milczeć, aby uchronić ją od potępienia, tak też kapłan w konfesjonale powinien być wielkoduszny sercem,
  10. pamiętając, że każdy penitent wzywa go do podobnej kondycji: grzesznika, ale też szafarza miłosierdzia.
PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/