Oddaj osocze – uratuj życie innym!

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z apelem za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski o oddawanie osocza przez osoby, które przeszły chorobę COVID-19.

Jak czytamy w Apelu badania naukowe wykazują, że z krwi osób, które przeszły chorobę Covid-19, tzw. „ozdrowieńców”, można pozyskać osocze, bezcenne w ratowaniu zdrowia i życia chorych na koronawirusa. Osocze „ozdrowieńców”, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu.

Konferencja Episkopatu Polski objęła patronatem prowadzoną akcję, prosząc, aby włączyły się w nią parafię poprzez propagowanie jej w ogłoszeniach i mediach elektronicznych.

Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy.