Odkryć oblicze Pańskie

„Jezus Chrystus. Opowieść o życiu naszego Zbawiciela” to tytuł książki autorstwa ks. dra Bartłomieja Krzosa, która po drogach Ewangelii prowadzi do odkrycia na nowo osoby Jezusa Chrystusa.

– Inspiracją do napisania tej książki były moje spotkania z młodymi, którzy często dużo wiedzą o życiu gwiazd i idoli, a bardzo mało o życiu Pana Jezusa. Dlatego uważałem, że warto opisać życie Jezusa w formie opowiadania, które zmotywowałyby do sięgnięcia po Ewangelie. Znalazłem też kiedyś książkę Marka Twaina w której opisywał w bardzo przystępny sposób życie Zbawiciela swoim dzieciom. Mam nadzieję, że taki sposób przekazu trafi do współczesnego czytelnika – mówił ks. Bartłomiej Krzos, autor książki.

Jej treść podzielona jest na pięć rozdziałów: Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, Dzieciństwo i życie ukryte Jezusa, Przygotowanie, Pierwszy rok działalności Pana Jezusa, Drugi rok działalności Pana Jezusa, Trzeci rok działalności Pana Jezusa, Wielki Tydzień, Jezus żyje!

– Tak naprawdę ta książka ma stać się początkiem odkrywania Jezusa Chrystusa. Jest wędrówką po kartach Ewangelii, którą mamy kontynuować w naszym życiu rozpoznając obecność Jesusa w naszej codzienności. On żyje i jest z nami, tak, jak tylko nasza ograniczona natura pozwala, żeby Bóg z nami był. A te wszystkie wydarzenia tu opowiedziane, mogą przydarzyć się Tobie i mnie – podkreśla ks. Bartłomiej Krzos.

Wstęp do książki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, napisał bp Krzysztof Nitkiewicz.