Odkrywali sekrety Biblii

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbył się wykład otwarty poświęcony pierwszym pięciu księgom Pisma Świętego.

W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego sandomierskie seminarium zorganizowało wykład pt. „Historia Pięcioksięgu w świetle wybranych hieroglifów egipskich”, który wygłosił ks. dr Tomasz Bąk, biblista, koptolog, przewodnik po Ziemi Świętej. Wśród zebranych słuchaczy byli seminaryjni wykładowcy i przełożeni, siostry zakonne, klerycy, członkowie kręgów biblijnych oraz mieszkańcy Sandomierza.

– Głównym celem przy takich spotkaniach jest oczywiście edukacja biblijna. Chcemy z jednej strony zapewnić słuchaczom pogłębioną wiedzę na temat ksiąg Pisma Świętego, czyli pełniejsze poznanie Boga i Jego woli względem człowieka. Z drugiej strony prowadzimy formację biblijną, tak aby pogłębieniu wiedzy towarzyszyło pogłębienie wiary – mówił ks. Michał Powęska, prefekt i wykładowca przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Podczas wykładu ks. Tomasz Bąk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego skupił się na trzech postaciach biblijnych: Abrahamie, Józefie i Mojżeszu, ukazując ich życie w kontekście historii starożytnego Egiptu. Biblijne opowiadanie o Abrahamie, a szczególnie epizod, związany z jego wyruszeniem do Egiptu w obliczu głodu zostało przedstawione w nawiązaniu do hieroglifu z Beni Hassan, pochodzącego z XIX w. przed Chr. Ksiądz Bąk podkreślił, że wędrówki Semitów współczesnych Abrahamowi były zjawiskiem bardzo często spotykanym w ziemi egipskiej.

Prelegent zwrócił również uwagę na wybrane szczegóły z życia biblijnego patriarchy Józefa. Wykazał, że opowiadanie o synu Jakuba bardzo dobrze odzwierciedla te wydarzenia, które miały miejsce w Egipcie po stuletnim panowaniu Hyksosów, czyli po roku 1570 przed Chr.

W trzeciej części swojego wystąpienia ks. Tomasz uzasadniał, że wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej najlepiej wpisuje się w czasy panowania faraona Ramzesa II. Omówił również stelę Merenptacha z 1230 r. p.n.e. i pojawiającą się na niej nazwę plemienia, utożsamianego z Izraelem.

Prelekcja zaproszonego gościa pokazała, że chociaż nie ma źródeł egipskich, które bezpośrednio potwierdzałyby istnienie konkretnych postaci Pięcioksięgu, to jednak historie bohaterów Księgi Rodzaju, czy Księgi Wyjścia doskonale wkomponowują się w ówczesne tło społeczno-polityczne starożytnego Egiptu. Fakt ten nadaje opowiadaniom biblijnym jeszcze większej wiarygodności.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział w ożywionej dyskusji, zadając pytania prelegentowi.

Odkrywali sekrety Biblii

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/