Odnawiajcie łaskę, którą zostaliście obdarowani

Diecezjalny dzień modlitw o uświęcenie kapłanów w Sandomierzu. 

Ponad 150. kapłanów przybyło 4 listopada do parafii św. Barbary w Tarnobrzegu na coroczny dzień modlitw o świętość kapłanów. Spotkanie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez ks. Rafała Kobiałkę, ojca duchownego sandomierskiego seminarium.

– Nieustannie musimy uświadamiać sobie fakt, że posługując jako kapłani mamy nie tylko prowadzić innych do zbawienia, ale także dbać o własne uświęcenie i zbawienie – mówił ks. prał. Stanisław Bar, diecezjalny ojciec duchowny.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp senior Edward Frankowski. We wspólnej modlitwie polecano księży obchodzących srebrne i złote jubileusze kapłaństwa oraz kapłanów, którzy w tym roku odeszli do domu Ojca i śp. biskupa Wacława Świerzawskiego.

W homilii ks. Krzysztof Golas, diecezjalny duszpasterz młodzieży diecezji rzeszowskiej mówił o cechach świętości kapłańskiej w perspektywie posługi duszpasterskiej.

– Dzisiaj wielokrotnie sami stwarzamy wizje lub wersje zrozumienia kapłaństwa i misji, którą ma pełnić. Stawiamy siebie, jako tych, którzy chcą wytyczać drogę realizacji powołania, często bez uwzględnienia woli Boga. Najwierniejszą i jedyną drogą dobrego kapłańskiego życia i posługiwania jest droga Chrystusa dobrego Pasterza, który dba o powierzone mu owce. Pełniąc posługę pasterską nie możemy jednak zaniedbać jakości swojego życia, nie możemy zacierać obrazu pasterza w nas samych. Ważne jest także abyśmy stale zwracali uwagę na naszą wiarygodność w słowach i czynach – podkreślał ks. Krzysztof Golas.

Drugą cześć spotkania rozpoczął bp Krzysztof Nitkiewicz, który podzielił się refleksjami z wizytacji kanonicznej. Wyrażając uznanie dla zaangażowania duszpasterskiego w parafiach, zachęcił kapłanów, aby wszelkie działania i inicjatywy polecali w modlitwie Bogu. Zaapelował również o budowanie zdrowych relacji na plebanii i  w dekanacie.

– Koncentrujemy się słusznie na naszych wiernych ale trzeba być również duszpasterzami dla siebie nawzajem. Musimy mieć poczucie odpowiedzialności jedni za drugich, jak w rodzinie – powiedział biskup.

Następnie spotkanie formacyjne poprowadził Lech Dokowicz, reżyser i producent filmowy, który poprzez osobiste świadectwo nawrócenia wskazał zebranym istotną rolę kapłaństwa w trosce o zbawienie wiernych. Poprzez przybliżenie problematyki współczesnych zagrożeń podważających wartości ewangeliczne wskazał na znaczącą rolę świętych i posługujących z oddaniem kapłanów, których Bóg wybiera i posyła jako swoich proroków obecnego czasu. Jednak w tej misji potrzeba także osobistego nawrócenia kapłanów i nieustannej troski o własną świętość, która jest jednocześnie troską o łaskę, którą otrzymali w chwili święceń kapłańskich.