Odnowione starodruki w Bibliotece Diecezjalnej

Zakończyła się realizacja projektu "Konserwacja, opracowanie i udostępnienie 50 starych druków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu".

– Książki, które zostały poddane konserwacji, opracowaniu i digitalizacji w ramach realizacji programu upowszechniającego naukę w kategorii biblioteki naukowe zostały wybrane z naszego księgozbioru pod kątem ich wartości naukowej. Obejmują one przede wszystkim dziedzinę nauk teologicznych (teksty kazań, komentarze biblijne), prawniczych oraz historycznych (zbiór dokumentów dotyczących działalności papieża Benedykta XIV). Znalazły się wśród nich także książki popularno-naukowe, jak choćby jedna dotycząca zatonięć okrętów i katastrof morskich od XV w. do XVII w., czy też podręczniki do geometrii, gramatyki języka polskiego i słownik pisarzy francuskich. Generalnie są to książki z XVIII wieku i starsze. Do naszego księgozbioru trafiły między innymi z bibliotek klasztorów skasowanych przez Rosjan w XIX w. Niektóre z nich zostały zakupione w XIX w. czy też zostały przekazane do biblioteki przez księży diecezjalnych – poinformował ks. Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

W ramach konserwacji książki poddano procesowi odgrzybiania i dezynfekcji, potem wzmocniono ich oprawy oraz zniszczone strony i podklejono ubytki. Kolejnym etapem było ich opracowanie i digitalizacja. – Dzięki temu pozycje te są upowszechnione w ogólnym katalogu nukat.edu.pl i mogą służyć do szerokich badań naukowych. Dostępne są także w naszej bibliotece cyfrowej – dodał ks. P. Tylec.

Zadanie to zostało dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę (biblioteki naukowe).

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu posiada jedne z cenniejszych zbiorów książkowych w Polsce. Jej księgozbiór liczy około 200 tys. książek, w tym 20 tys. starodruków, czyli książek wydanych przed 1800 r., oraz ponad 400 inkunabułów, czyli pozycji wydanych po wynalezieniu druku, a przed 1500 r.

Księgozbiór cenny jest także ze względu na pochodzenie książek. Trafiały one na przestrzeni wieków do biblioteki seminaryjnej z wielu bibliotek zakonnych, po kasacie klasztorów w ramach restrykcji carskich po upadku Powstania Styczniowego. Bardzo wiele cennych pozycji trafiło z prywatnych zbiorów kapłanów, którzy w swoich testamentach przekazywali księgozbiory dla biblioteki seminaryjnej.

W roku 2007 r. zbiory biblioteki seminaryjnej weszły w skład powstałej Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

W 2017 roku Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu zakwalifikowana została do grona Bibliotek Naukowych.