Odpowiedzialni za uczniów i za siebie

Kongregacja katechetyczna na rozpoczęcie roku szkolnego.

W przededniu nowego roku szkolnego 2018/2019, w Domu Katolickim w Sandomierzu odbyło się spotkanie katechetów. Wzięli w nim udział bp Krzysztof Nitkiewicz i bp senior Edward Frankowski, duchowni, świeccy i siostry zakonne na czele z dyrektorem Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej, ks. Adamem Kopciem. W roli prelegentów zostali zaproszeni przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, prokurator okręgowy Janusz Woźnik i rzecznik prasowy, prokurator Andrzej Dubiel oraz dr Aneta Rayzacher-Majewska, adiunkt w katedrze katechetyki fundamentalnej i historii katechezy UKSW w Warszawie.
– Hospitując w minionym roku lekcji religii, podziwiałem wasze zaangażowanie i kompetencje. Tym bardziej, że nie macie łatwo. Z jednej strony katechizujecie w imieniu Kościoła, z drugiej podlegacie dyrekcji szkoły i należycie do grona pedagogicznego. A ponieważ jesteście „crème de la crème” lokalnych społeczności, to każdy chce mieć was jak najwięcej dla siebie: i proboszcz, i dyrekcja. Starajcie pogodzić jedno z drugim. Budujcie mosty nawet wtedy, gdy z powodu kapłańskich upadków musicie tłumaczyć się za innych. Pomagajmy sobie w walce z grzechem i w stawaniu się lepszymi – powiedział we wprowadzeniu bp Nitkiewicz.
Następnie przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, prokurator okręgowy Janusz Woźnik i prokurator Andrzej Dubiel mówili o przestępstwie wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 18 roku życia oraz o jego konsekwencjach. Wystąpienie prokuratorów związane jest z ogólnopolskim programem dotyczącym prewencji wobec nadużyć seksualnych względem dzieci i młodzieży.
W kolejnym wykładzie, dr Aneta Rayzacher-Majewska przedstawiła wyzwania stojące przed katechezą w kontekście nowej podstawy programowej. Prelegentka podkreśliła, że wchodząca w życie podstawa programowa jest związana z reformą szkolnictwa. Będzie miała ona konsekwencje dla katechezy parafialnej, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie do sakramentów.
Podczas spotkania podziękowano za dotychczasową pracę byłemu dyrektorowi Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, ks. Bogdanowi Krempie oraz jego zastępcy ks. Marcinowi Hanusowi. Z kolei w części informacyjnej poruszono zagadnienia dydaktyczne oraz przedstawiono inicjatywy duszpasterskie.