Opłatek u sandomierskiej Służby Zdrowia

W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne. W uroczystości wzięli udział: Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, pan Andrzej Swajda, pełniący obowiązki dyrektora placówki, pan Marcin Piwnik, starosta sandomierski, lekarze, pielęgniarki oraz przedstawiciele całego personelu medycznego i administracji.

Biskup Nitkiewicz pobłogosławił opłatki oraz złożył obecnym najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe, do których przyłączyli się również Starosta oraz dyrektor szpitala pan Andrzej Swajda. Po zaśpiewaniu kolędy i podzieleniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do świątecznego posiłku.