Orędzie na Światowy Dzień Chorego: gesty wielkodusznego daru

Temat tegorocznego Orędzia został zaczerpnięty z Ewangelii według św. Mateusza: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8).

Foto. Avvenire

„Gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny” – napisał papież Franciszek w przesłaniu na XXVII Światowy Dzień Chorego, który w tym roku w sposób uroczysty będzie obchodzony w Kalkucie.

Ojciec Święty w przesłaniu do chorych zwrócił uwagę, że życie jest darem od Boga, stąd nie może być ono uważane za „zwykłe posiadanie czy prywatną własność”. W obliczu kultury odrzucenia i obojętności dar nie powinien być uznany za zwykłe dawanie, bo zawiera dar z siebie, zakłada pragnienie utworzenia więzi. „W darze kryje się odbicie miłości Bożej, która osiąga punkt kulminacyjny we wcieleniu Jezusa i w wylaniu Ducha Świętego” – podkreślił Franciszek.

Papież zaznaczył, że nikt z ludzi na żadnym etapie życia nie jest w stanie uwolnić się od potrzeby i pomocy innych. „Uczciwe uznanie tej prawdy zachęca nas do pozostawania pokornymi i do praktykowania z odwagą solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia” – stwierdził papież.

W związku z uroczystą celebracją tegorocznego Światowego Dnia Chorego w Indiach, Ojciec Święty przypomniał w orędziu postać św. Matki Teresy z Kalkuty. „Ona pomaga nam zrozumieć – napisał Franciszek – że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę etniczną czy religijną. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią”.

W swoim orędziu papież podkreślił także wielkie znaczenie wolontariuszy. Zachęcił ich, aby nadal byli znakami obecności Kościoła w zsekularyzowanym świecie, którym można powierzyć myśli i emocje. Dzięki umiejętności słuchania winni stwarzać warunki, „w których chory, nie jest już biernym obiektem opieki, ale staje się aktywnym podmiotem i bohaterem wzajemnej relacji, zdolnym do odzyskania nadziei i lepiej przygotowanym do zaakceptowania leczenia. Wolontariat komunikuje wartości, zachowania i style życia, które w centrum mają pasję obdarowywania” – napisał Franciszek.

W ostatniej części przesłania papież skierował słowa do katolickich placówek służby zdrowia. „Katolickie placówki są powołane, aby wyrażać istotę daru, darmowości i solidarności, w odpowiedzi na logikę zysku za wszelką cenę” – zaznaczył Ojciec Święty.

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jego obchody ustanowił św. Jan Paweł II 13 maja 1992 r., w 75. rocznicę objawień fatimskich i 11. rocznicę zamachu na swoje życie.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/