Orędzie skierowane do nas

Diecezjalne uroczystości z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej dzieciom fatimskim odbyły się w Sulisławicach.

Foto. Ks. Tomasz Lis

W jednym z najstarszych diecezjalnych sanktuariów maryjnych w Sulisławicach bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał o aktualności fatimskiego orędzia oraz zawierzył opiece Maryi diecezję i wszystkich wiernych. W uroczystościach uczestniczyły tłumy pielgrzymów z diecezji oraz całego kraju.

Od godzin przedpołudniowych do sulisławskiego maryjnego sanktuarium przybywały pielgrzymki z całej diecezji. Większość pątników docierała autokarami, zaś okoliczne parafie zorganizowały piesze pielgrzymki na diecezjalne uroczystości związane z 100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. Nie zabrakło także pielgrzymów przybyłych z różnych zakątków kraju związanych z sulisławskim sanktuarium.

Wspólne spotkanie rozpoczęła procesja z cudownym obrazem Matki Bożej Sulisławskiej, który został wystawiony na ołtarzu polowym na palcu sanktuaryjnym. Adorując wizerunek Matki Bożej Bolesnej wierni odmawiali różaniec prowadzony przez przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich. We wspólnej modlitwie wzięło udział ponad 3 tys. pielgrzymów.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz z udziałem bp seniora Edwarda Frankowskiego, o. Krzysztofa Swóła, prowincjała księży zmartwychwstańców oraz wielu kapłanów i księży zakonnych.

Bp Krzysztof Nitkiewicz wyjaśnił w kazaniu kontekst i główne punkty objawień fatimskich. Powiedział, że one dotyczą nie tylko przyszłości, ale rysują obraz tego, co już się dzieje. Przedstawiają sytuację współczesnego świata, w którym ludzkość umiera zarówno z powodu wojen, zamachów terrorystycznych, z głodu, jak i na skutek odrzucenia Boga.  Żaden człowiek na Ziemi nie jest w stanie zahamować własnymi siłami tej globalnej agonii. Zło sięga bowiem głębi ludzkiego serca i przenosi się niczym epidemia, zarażająca w jednej chwili miliony istnień.

– W sukurs przychodzi nam ponownie Matka Boża ze swoim orędziem z Fatimy. Nie chodzi jej o przestraszenie, czy przygnębienie kogokolwiek, ale o to, by dać nadzieję i wskazać drogę ratunku. Stąd orędzie fatimskie jest przesłaniem o Bożym Miłosierdziu. Ojciec św. Franciszek powiedział wczoraj w Fatimie, że „wzięci za rękę przez Dziewicę-Matkę i przed Jej obliczem możemy radośnie wyśpiewywać miłosierdzie Pana” – mówił bp K. Nitkiewicz.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Orędzie Fatimskie jest skierowane również do nas Polaków, do naszej diecezjalnej rodziny. Bo chociaż Kościół cieszy się dzisiaj w Polsce pełnią wolności, a sytuacja materialna w kraju ulega stałej poprawie, za mało jest w nas nadziei, za mało radości i entuzjazmu. To wynika z rozluźniających się więzów z Bogiem oraz z grzechów, z wad rujnujących nasze życie osobiste i relacje międzyludzkie, także w obrębie wspólnoty wierzących, w parafiach i w zgromadzeniach zakonnych. Doświadczamy jednocześnie skutków toczącej się na szczytach walki o władzę i kształt Polski. Nawet w naszym lokalnym środowisku, przejawia się ona w umotywowanej politycznie lub ideologicznie niechęci i braku szacunku dla drugiej osoby, w zakłamaniu, stronniczości, w zemście i wynoszeniu się ponad innych – podkreślał hierarcha.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Nie jest to jednak przysłowiowy zaklęty krąg, którego nie można przerwać. Wsłuchajmy się raz jeszcze w fatimskie orędzie Maryi. Przyjmijmy je z wiarą tak, jak Hiacynta, Franciszek i Łucja. Oni ofiarowali swoje życie, oddali je Bogu w sposób dosłowny, aby położyć kres złu i uratować ludzkość. My również przy Bożej pomocy, w jedności z Chrystusem i razem z Matką Najświętszą, jesteśmy w stanie wkroczyć na podobną drogę. Przez modlitwę różańcową, osobiste nawrócenie, przez zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata, możemy otrzymać od Boga bardzo wiele. To wszystko uzdalnia nas do kształtowania rzeczywistości w jej wymiarze doczesnym i wiecznym. Świadczy o tym kula, którą zamachowiec chciał zabić św. Jana Pawła II, umieszczona w koronie zdobiącej skronie figurki Maryi w fatimskim sanktuarium – przypominał sandomierski ordynariusz.

Kaznodzieja zachęcił wszystkich do wzajemnej odpowiedzialności za siebie oraz do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, w którym jest miejsce dla wszystkich.

Na zakończenie Mszy św. biskup Krzysztof Nitkiewicz przed obrazem Matki Bożej Sulisławskiej odczytał Akt Zawierzenia diecezji i wszystkich wiernych Maryi.

Przy maryjnym wizerunku dzieci złożyły kwiaty.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Przez całe popołudnie wierni mogli indywidualnie modlić się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Sulisławskiej.

Przyjechaliśmy całą rodziną w parafialnej pielgrzymce. Chcemy wspólnie Maryi powierzyć nasze sprawy, szczególnie wychowania i dorastania dzieci oraz ich przyszłość. Mamy także szczególną intencję i chcemy prosić Maryję o zdrowie dla bliskiej osoby – mówiła pani Katarzyna, która wraz z rodziną przyjechała z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rok temu wraz z żoną mieliśmy szczęście być w Fatimie. Dziś duchowo pielgrzymujemy do tego miejsca, a tutaj przez obrazem Matki Bożej Sulisławskiej chcemy dziękować za łaskę uzdrowienia z nałogu osoby z naszej rodziny. Jesteśmy przekonani, że Maryja, jeśli powierza się jej trudne sprawy, jako dobra i kochająca Matka zawsze spieszy nam z pomocą – podkreślał pan Krzysztof z Opatowa.