Organizują renowację zabytkowych nagrobków

Ćwierć wieku istnienia świętował Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.

Z tej okazji 17 listopada członkowie stowarzyszenia modlili się w kościele św. Józefa za wszystkich zmarłych członków stowarzyszenia oraz dziękowali Bogu za podjętą 25 lat temu inicjatywę. Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Biskup zaznaczył na początku Mszy św., że pamięć o zmarłych wypowiadana w modlitwie oraz przez troskę o ich groby, jest przede wszystkim wyrazem wiary w zmartwychwstanie i chrześcijańskiej solidarności.

– Zmarli są jednocześnie obecni w naszej historii i teraźniejszości, nawet jeśli z upływem lat zapominamy ich imiona, czy dokonania. Dlatego opieka nad cmentarzami powinna być wspólną sprawą Kościoła, władz świeckich i każdego człowieka, niezależnie od tego na kim w świetle prawa spoczywa ten obowiązek. Pragnę dzisiaj skierować słowa podziękowania do Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu, wspierającego od 25 lat nasze wysiłki w tej dziedzinie. Dziękuję szczególnie za inicjatywy, które umożliwiły renowację zabytkowych nagrobków, tablic oraz innych historycznych elementów cmentarza – mówił bp K. Nitkiewicz.

Eucharystię z biskupem ordynariuszem sprawowali duszpasterze z Sandomierza. Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. W homilii ks. Jerzy Dąbek przypomniał, że na samym tylko Cmentarzu Katedralnym spoczywa ok. 23 tys. zmarłych. – Obejmujemy naszymi myślami i sercami cmentarze sandomierskie, w szczególny sposób katedralny i świętopawelski, działający od 25 lat Społeczny Komitet dbający o zawarte w nich przesłanie poprzedzających nas pokoleń ludzi związanych z tym miastem i okolicą. Piękno tych nekropoli pozwala na jeszcze głębsze zanurzenie się w tajemnicy ludzkiego życia, tego co po nim zostaje, jego przemijalności a zarazem zapisania się na trwałe w życie przyszłych pokoleń – podkreślał proboszcz parafii św. Józefa w Sandomierzu i dodawał: – Pielęgnowanie tych miejsc, troska o zachowanie wiary osób pochowanych tutaj, wiary wyrażonej w formie zamkniętej w kamieniu, rzeźbie, w wyrytych słowach i formułach wiary w życie wieczne – wpisuje się ta troska w nasze dojrzewanie do tych rzeczywistości w których nasi zmarli już uczestniczą – mówił kaznodzieja.

Uroczystość uświetnił Chór Kameralny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli dyrygowany przez Jerzego Augustyńskiego.

Druga część uroczystości odbyła się w sandomierskim ratuszu. Zostały wręczone odznaczenia przyznane przez wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury otrzymał Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu oraz imiennie trzej jego członkowie: Alicja Kaszyńska, Piotr Sławiński i Tadeusz Frańczak-Prochowski. Natomiast dwanaście osób otrzymało Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”. Jest ona nadawana jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.
– Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu został powołany w rocznicę 200-lecia założenia cmentarza w 1992 r. Inicjatorem jego powstania była grupa sandomierzan z ówczesnym proboszczem parafii św. Józefa ks. Zygmuntem Niewadzim. Zostało odnowionych 125 zabytkowych nagrobków, wydanych 5 książek i 15 czasopism. Zorganizowaliśmy w tym czasie 25 kwest na których zostało zebranych ponad 250 tys. zł – wylicza Janusz Sobolewski, prezes społecznego komitetu.