Ostrowiec Św. – Chrystusa Nauczyciela

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Parafia pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Ostrowiec Św.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Spacerowa 15, tel. 41 247 89 43

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. Chrystusa Nauczyciela położona jest w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Kolonia Robotnicza. Dzielnica ta do 1988 r. przynależała do parafii NMP Saletyńskiej w tymże mieście. Starania o utworzenie placówki duszpasterskiej na Kolonii Robotniczej podjęto już w latach 30-tych XX w. Z planów tych zrezygnowano, gdy powstała parafia na Piaskach. W II poł. 80-tych XX w. zadanie stworzenia nowej placówki duszpasterskiej na Kolonii Robotniczej zostało zlecone ks. Marianowi Wiąckowi Pierwszą Mszę św. na placu przy ul. Grzybowej odprawił bp E. Materski 18 maja 1988 r. Jednocześnie poświęcił on krzyż, który stanął na miejscu przyszłej świątyni. Jeszcze w tym samym roku wybudowano tam tymczasową kaplicę wg projektu inż. Jana Sitarskiego (poświęcona przez bpa E. Materskiego w 1989 r.). Parafia pw. Chrystusa Nauczyciela erygowana została 1 listopada 1988 r. Kościół parafialny pw. Chrystusa Nauczyciela budowany jest od maja 2007 r. wg projektu inż. Zbigniewa Grządziela. W tym właśnie miesiącu bp M. Zimałek poświęcił plac przygotowany pod budowę nowej świątyni. Fundamenty powstającego kościoła poświęcił natomiast bp A. Dzięga 16 grudnia 2007 r. Świątynia nie jest jeszcze całkowicie ukończona, ale wyraźnie widać w niej styl postmodernistyczny. Jest to ceglana, trójnawowa budowla w formie bazylikowej, z niższymi nawami bocznymi zakończonymi na rogach ćwierć-kolistymi ścianami. Również prezbiterium jest niższe od nawy głównej i zakończone półkoliście. Na frontonie wznosi się wysoka wieża, w której ostrosłupowy dach wyrasta spomiędzy czterech półkolistych szczytów ścian opatrzonych krzyżami. Na trójspadowym zakończeniu dachu nawy znajduje się wieżyczka z krzyżem. Charakterystycznymi dla postmodernizmu, powtarzającymi się detalami są w tym przypadku łukowate okna częściowo wypełnione przez półkoliste ścianki oraz również półkoliste, choć rozdzielone, szczyty ponad oknami i na zwieńczeniach tylnych ścian.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 12.00, 18.00
– w dni powszednie: 17.00, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 9.30, 18.00.

Odpusty: Chrystusa Nauczyciela (sobota między 6 a 13 września).

Do parafii należą: ulice Ostrowca Świętokrzyskiego – Borowa, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Cisowa, Cyprysowa, Cedrowa, Daleka, Długa (część), Folwark Piaski, Goździkowa, Grabowa, Gronowa, Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karłowicza, Kasztanowa, Klonowa, Kolonia Robotnicza (część), Las Rzeczki, Leszczynowa, Lipowa, Makowa, Modrzewiowa, Morwowa, Nowe Piaski, Okrężna, Olchowa, Olszynowa, Orzechowa, Przyjemna, Przytulna, Spacerowa, Spokojna, Wiązowa; oraz wsie – Karczma Mikołajska (część), Wymysłów, Boksycka (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 3880.

Kapłani pochodzący z parafii: T. Nowak OP, J. Kiszka.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Apostolstwo Dobrej Śmierci, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Neokatechumenat, Parafialny Zespół Caritas, schola, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota Modlitewna św. s. Faustyny.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła ok. 400 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Wiesław Skrzypczyk