Ostrowiec Św. – Miłosierdzia Bożego

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Ostrowiec Św.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 3, tel. 41 263 31 41
www.milbozostrowiec.sandomierz.opoka.org.pl,
e-mail: milbozostr@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się na os. Ogrody. Osiedle to powstało w poł. lat 70-tych XX w. i znalazło się na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła. Starania o budowę na tym osiedlu kościoła rozpoczęto w latach 80-tych XX w. 5 maja 1981 r. ks. Kazimierz Pelc zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą o możliwość zakupu od Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego domu przy ul. Ogrodowej 24. W podaniu zawarto informację, iż w budynku tym planuje się zorganizować punkt katechetyczny, a przylegająca do niego działka ma stać się placem pod budowę kościoła. Władze nie czyniły większych przeszkód, dlatego też 22 września 1981 r. otwarto tam miejsce nauczania religii. Niespełna miesiąc później punkt katechetyczny został poświęcony przez bpa E. Materskiego. Jednocześnie została tam odprawiona pierwsza Msza święta. W 1982 r. Stanisław Krzos ofiarował plac przy ul. Wroniej 17 jako miejsce pod przyszłą świątynię. Jeszcze w tym samym roku na działce tej wybudowano kaplicę, która została poświęcona przez bpa Stanisława Sygneta 10 kwietnia 1983 r. Obecnie pełni funkcję kaplicy pogrzebowej. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego na os. Ogrody została erygowana 1 stycznia 1984 r. Natomiast 27 kwietnia 2003 r. biskup A. Dzięga ustanowił świątynię parafialną Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego zbudowany został w latach 1983-1994 wg projektu inż. Adama Gustawa i inż. Józefa Kocera. Wmurowanie aktu erekcyjnego budującej się świątyni dokonał bp S. Sygnet 25 września 1985 r. Pracami budowlanymi kierował ks. Czesław Przewłocki. Natomiast nad dekoracją i wystrojem wnętrza czuwali księża Zygmunt Wandas i Zbigniew Wiatrek. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał kard. Leonardo Sandrii, Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, 13 września 2009 r. W ostatnich latach do użytku zostało oddane Centrum Duszpasterskie im. św. Jana Pawła II, zlokalizowane w podziemiach świątyni. Zabudowania sakralne mieszczą w jednorodnej bryle: kościół, zaplecze, kaplicę całodziennej adoracji i dom parafialny z tyłu prezbiterium. Ściany boczne i tylna pozałamywane w regularną harmonię o prostych kątach, zawierają w sobie długie, prostokątne okna. Narożniki kościoła zwężają się i wychylają ku górze, dodając wrażenie lekkości budynku, który w założeniu mógł przypominać kielich kwiatu lub koronę. W takiej interpretacji pomaga wznosząca się ponad dach ściana frontowa – dzięki wspomnianym narożnikom fasada niejako rozszerza się ku górze, stanowiąc tło dla zdobiącej ją figury Chrystusa oraz będąc podstawą ażurowej wieżyczki przypominającej pręciki kwiatu. Wnętrze jest przestronne i rozświetlone. Ściana ołtarza zaprojektowana została przez Czesława Dźwigaja. Przypomina otwarte skrzydła wypełnione malowidłami i słowami z Pisma Świętego oraz „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. W środku znajduje się przerwa w formie negatywu krzyża, zawierająca w sobie obraz Jezu ufam Tobie, oraz trójkątne i koliste motywy dekoracji tabernakulum.

Msze święte:
– niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 (w II niedziele miesiąca Msza dla niepełnosprawnych o godz. 15.00)
– w dni powszednie: 7.00, 17.30, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 15.00, 18.00

Odpusty: Uroczystość Miłosierdzia Bożego (II niedziela Wielkanocna), św. Faustyny Kowalskiej (5 października).

Do parafii należą: ulice Ostrowca Świętokrzyskiego – Denkowska (część), Polna (część), Szczygła, Wronia oraz osiedla – Ogrody i Patronackie.

Ogólna liczba mieszkańców: 7020.

Kapłani pochodzący z parafii: H. Andrzejewski, P. Jagiełło.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Domowy Kościół, grupy AA: „Korab” i „ Wiktoria”, Grupa Modlitewna św. o. Pio, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Neokatechumenat, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota NSPJ.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 3 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. dr Andrzej Barzycki
Wikariusz - Ks. mgr lic. Adam Kamiński (od 2016 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Mariusz Góra (od 2018 r.)