Ostrowiec Św. – Św. Jadwigi Królowej

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Ostrowiec Św.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Stawki 36, tel. 41 247 07 17
www.swjadwiga.katolicki.eu, e-mail: swjadwiga@katolicki.eu

INFORMACJE O PARAFII

Parafia św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się na os. Stawki. Przynależało ono wcześniej do parafii św. Michała Archanioła. Pierwsze inicjatywy związane z utworzeniem miejsca sakralnego na tym osiedlu podjął ks. Kazimierz Pelc w początkach 1984 r. W połowie stycznia tegoż roku bp E. Materski poświęcił krzyż na placu przy ul. Hubalczyków i odprawił tam pierwszą Eucharystię. Od tego dnia zaczęto tam sprawować Msze święte w każdą niedzielę i święta. Duszpasterską troskę nad tym miejscem zlecono wikariuszowi parafii św. Michała – ks. Stanisławowi Szczypiorowi. Władze państwowe nie wyraziły zgody, aby na placu przy ul. Hubalczyków powstał kościół. W związku z tym w czerwcu 1984 r. wierni rozpoczęli budowę tymczasowej kaplicy pw. św. Jadwigi bez odpowiednich zezwoleń. Prace były dwukrotnie wstrzymywane. Udało się wykonać jedynie prowizoryczne zadaszenie nad ołtarzem. Przez ponad dwa lata mieszkańcy os. Stawki uczestniczyli w nabożeństwach pod gołym niebem, na mrozie i wietrze. Kaplicę udało się ukończyć dopiero w listopadzie 1986 r., przy wydatnym wsparciu nowego proboszcza parafii św. Michała ks. Tadeusza Lutkowskiego. Jej uroczystego poświęcenia dokonał bp A. Odzimek 7 grudnia 1986 r. Władze miejskie nie zrezygnowały z prób zamknięcia tego miejsca sakralnego, czego wyraźnym sygnałem było odłączenie prądu od kaplicy w czerwcu 1987 r. Sytuacja ta trwała przez 13 miesięcy. 1 stycznia 1988 r. przy kaplicy utworzony został samodzielny wikariat, a jego pierwszym rektorem został ks. Józef Śmigiel. Parafia pw. św. Jadwigi Królowej erygowana została 1 kwietnia 1998 r., natomiast 16 lipca tegoż roku otrzymała relikwie świętej patronki z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Królowej zbudowany został w latach 1994-2000 wg projektu kieleckich architektów inż. Włodzimierza Cichonia oraz inż. Zbigniewa Kowalczyka. Pracami budowlanymi kierował ks. Marian Kowalski. Pierwsza Msza święta w nowej świątyni odbyła się 25 grudnia 2000 r. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp A. Dzięga 7 czerwca 2008 r. Świątynia jest budowlą postmodernistyczną, trójnawową, aczkolwiek niesymetryczną. Nakryta jest trójspadowym dachem mansardowym w stylu polskim, opadającym jedną płaszczyzną nad prezbiterium i zwieńczonym sygnaturką. Front, prezbiterium i niższa prawa nawa kościoła zamknięte są trójbocznie. Lewa nawa boczna jest również niższa i równoległa do nawy głównej. Po lewej stronie fasady znajduje się ośmioboczna wieża z narożnymi szczytami i wieżyczką z czterospadowym dachem, oddzielna od fasady, ale złączona z resztą kościoła przez przybudówkę. Nad wejściem kościoła umieszczono duże, trójkątnie zamknięte okno. Charakterystycznym dla postmodernizmu, powtarzającym się detalem dekoracyjnym są w tym przypadku ceglane pilastry i framugi na tle otynkowanych ścian kościoła oraz romboidalne blendy i motywy dekoracyjne. Dochodzą do tego rzędy powtarzających się w nawach bocznych i głównej okienek. Wnętrze kościoła jest jasne i przestronne, strop o przekroju trapezu podbity jest białymi panelami. W ołtarzu głównym znajduje się kopia krzyża wawelskiego, przy którym zwykła spędzać na modlitwie długie godziny św. Jadwiga – patronka kościoła i parafii.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 18.00.

Odpusty: św. Jadwigi Królowej (8 czerwca).

Do parafii należą: ulice Ostrowca Świętokrzyskiego – Bałtowska (część), Wysoka, Kopaniny, Hubalczyków, Sikorskiego (część), Świerkowa, Słoneczna (część) oraz os. Stawki.

Ogólna liczba mieszkańców: 5903.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Czajkowski, R. Kasprzyk.

Osoby zakonne pochodzące z parafii: br. K. Książek OCist, s. L. Turek ABMV, s. S. Rożek OCPA.

Grupy parafialne: Domowy Kościół, Grupa Eucharystyczna, Grupa Modlitewna św. o. Pio, koła żywego różańca, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Sodalicja św. Jadwigi Królowej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota Pokoju.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła ok. 5 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Marek Rusak
Wikariusz - Ks. dr Stanisław Gurba (od 2022 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Tomasz Gawlak (od 2023 r.)