Ostrowiec Świętokrzyski duchowo trwa w przygotowaniu na spotkanie z Błogosławioną Rodziną Ulmów

„Albowiem, jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż byście zapłatę mieli za to…. oto dewiza życiowa Błogosławionej Rodziny Ulmów. Stała się zaczynem dwudniowego spotkania przygotowującego nas małżonków do peregrynacji relikwii błogosławionej Rodziny.

W piątek 19 kwietnia w parafii pw. św. Jadwigi ks. dr Adam Kopeć podczas Eucharystii pod przewodnictwem księdza dziekana Jana Sarwy, bardzo konkretnie nakreślił nam wpisane w nas od chrztu powołanie do świętości. Wskazał, że to proces rozwoju wiary osobistej. Jest on zaproszeniem dla każdego. Narzędziem wspierającym nas na tej drodze jest relacja z Jezusem. Tu wskazał ks. Adam na Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu i na wierne wypełnianie obowiązków stanu. Wierność małżeńska złożona w Chrystusie, pomimo że może doświadczać trudności, na zawsze ma moc zwycięstwa w Mocy Zbawiciela. Błogosławieni Ulmowie są przykładem świętości w codzienności. Nawet zagrożenie utraty życia nie powstrzymało ich w życiu tyko dla Chrystusa, z Chrystusem i przez Chrystusa. To dla nas małżonków i rodziców recepta na szczęście .

Drugi dzień, sobotnie przedpołudnie to spotkanie z małżeństwem z Warszawy. Ewa i Kamil Gizka świadectwem swojego życia wskazali na zasady komunikacji małżeńskiej. W zajęciach warsztatowych z elementami duchowości i psychologii wskazali, jak budować szczęśliwe małżeństwo. Spotkanie podsumowali przesłaniem, że od konkretnego naszego małżeństwo zależy piękno Ojczyzny i Kościoła jako wspólnoty Wspólnot.

Darem dla nas małżonków było duchowe towarzyszenie ks. Tomasza Gawlaka, moderatora Domowego Kościoła. Jako małżonkowie wspólnoty pozostajemy bardzo wdzięczni .

Ogromie jesteśmy wdzięczni również Księdzu Proboszczowi Markowi Rusakowi za wielką otwartość i wszelką pomoc w tych wydarzeniach.

W niedzielę Ksiądz Dziekan nakreślił porządek wprowadzenia Relikwii do kolegiaty, angażując wszystkie wspólnoty i zaprosił do duchowego przygotowania. Przed nami czas intensywnej modlitwy aby spotkanie z Błogosławioną Rodzina Ulmów wydało owoce. O ten dar w parafii św. Jadwigi modliliśmy się na każdej Mszy Świętej .

Wiesława i Mirosław Bąk

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com