Oświadczenie w sprawie parafii Przędzel

W związku z artykułem w dzisiejszej elektronicznej wersji „Gazety Wyborczej” (Rzeszów), dotyczącym sytuacji w parafii Przędzel, Rzecznik Prasowy Diecezji Sandomierskiej ks. Tomasz Lis oświadcza co następuje:

Mianowanie Administratora dla parafii Przędzel i odejście dotychczasowego proboszcza, nie było spowodowane tym, jak zdaje się insynuować wymieniony z nazwiska w wywiadzie radny Rudnika, że „do biskupa wpływa mniej pieniędzy”. Jest dokładnie odwrotnie. Na prośbę byłego Proboszcza ks. Leszka Kruzla, Parafia Przędzel została zwolniona z opłat, które zapewniają materialne funkcjonowanie Diecezji, a Ekonom Diecezjalny polecił pisemnie proboszczowi, żeby pieniądze te zostały przeznaczone na budowę kościoła.

Kiedy zaistniała konieczność mianowania Księdza Administratora, Biskup Ordynariusz rozmawiał z delegacją parafian. Jest gotów na dalsze rozmowy z osobami, którym leży na sercu prawdziwe dobro Kościoła. Zamknięcie świątyni w niedzielę oraz sposób w jaki zostali potraktowani Wikariusz Generalny oraz Kanclerz Kurii jest niedopuszczalny i niczym nieusprawiedliwiony.