Otwarte serce na człowieka

Caritas Diecezji Sandomierskiej włączyła się kolejny raz w akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”

26 sierpnia, w siedzibie sandomierskiej Caritas, miało miejsce przekazanie placówkom opiekującym się dziećmi 22 laptopów. W uroczystości uczestniczyli biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, pracownicy Caritas na czele z dyrektorem ks. Bogusławem Pituchą oraz wychowawcy i podopieczni z różnych placówek

Bp Nitkiewicz nawiązał do obchodzonej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, mówiąc, że Maryja uczy jak kochać Boga i drugiego człowieka. Dodał, że akcja „Tornister pełen uśmiechów” nie straciła na aktualności pomimo programów socjalnych, które poprawiły poziom życia Polaków.

   Nigdy nie możemy czuć się zwolnieni z miłości. W każdym miejscu, czasie i okolicznościach, pojawia się zawsze okazja, żeby zrobić coś dobrego dla innych. W ten sposób zamieniliśmy tornistry na  „Komputery pełne uśmiechów” –  dar rodziny diecezjalnej, bo przecież Caritas to przede wszystkim wspólnota kochających serc, serc wrażliwych i uczynnych, na wzór serca Maryi. Jestem pewien, że młodzi, którzy odebrali komputery, przejmą kiedyś tę wspaniałą inicjatywę – podkreślił biskup.

Ze względu na pandemię, Caritas zamiast plecaków i przyborów szkolnych zdecydowała o zakupie komputerów przenośnych. Jak powiedział ks. Bogusław Pitucha – Celem akcji jest zwiększanie szans edukacyjnych uczniów z ubogich rodzin. Po wnikliwej analizie obecnej sytuacji w kraju i na świecie, odpowiadając na kryzys związany z epidemią koronawirusa, w tym roku nasze działania zostały skierowane do dzieci, które mają ograniczony dostęp do komputera lub wcale go nie miały. Podjęte działania prowadzone przez Caritas Diecezji Sandomierskiej i Caritas Polska pozwoliły na wyposażenie 8 placówek działających na terenie Diecezji Sandomierskiej w komputery przenośne, zapewniając im tym samym możliwość prowadzenia nauki zdalnej.

Zakup 22 laptopów był możliwy dzięki środkom przekazywanym w ramach 1 % na Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz pomocy od Caritas Polska. Trafiły one do placówki „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Domów Dziecka w Skopaniu i w Racławicach, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie oraz do trzech uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.