Otwórzmy przed nimi życie

Biskup Krzysztof Nitkiewicz odprawił Mszę św. z okazji 40-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnobrzegu. Eucharystię koncelebrował ks. kan. Adam Marek, proboszcz parafii i dziekan dekanatu Tarnobrzeg. We wspólnej modlitwie w kościele Chrystusa Króla w Tarnobrzegu uczestniczyła Zofia Trochimowicz-Warga, prezes stowarzyszenia oraz pracownicy, przyjaciele i wychowankowie tarnobrzeskiego Koła.

Biskup Sandomierski mówił w homilii, że Tarnobrzeskie Koło PSONI oraz złączony z nim ośrodek wychowawczy i warsztaty terapii zajęciowej powstały z miłości do dzieci i młodzieży z niepełnoprawnością, a także do ich rodzin.

– Cieszę się, że w to dzieło jednoczy świeckich i duchownych, wychowawców i rodziców, przedstawicieli władz oraz różnych dobroczyńców. Tworzycie razem wspólnotę, w której jesteście dla siebie nawzajem ważni, a Pan Jezus wam błogosławi i umacnia swoim Słowem i Ciałem.
Dziękujmy dzisiaj za to Chrystusowi, dziękujmy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczyniają się do istnienia tego wspaniałego dzieła. Pamiętajmy w modlitwie o zmarłych wychowawcach, wychowankach i dobroczyńcach.
Św. Augustyn powiedział, że Bóg posługuje się bogatym, by pomóc biednemu i biednym, żeby dać szansę bogatemu. Określenie „bogaty – ubogi”, można zastąpić słowami: „zdrowy – chory”, „samodzielny – niesamodzielny”, „wystarczający – niewystarczający”. Każdy z nas może utożsamić się z którąś z tych kategorii. Wszyscy jednak jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Żeby się zbawić, potrzebuję Chrystusa, ale Jego twarz mogę zobaczyć w drugim człowieku. Pamiętajmy o tym każdego dnia – podkreślił kaznodzieja.

Po Mszy św. uczestnicy liturgii udali się do hali sportowej MOSiR w Tarnobrzegu, gdzie zaproszeni goście mogli wysłuchać występu artystycznego „Solidarni z Ukrainą” oraz wspólnie zaśpiewać piosenkę zespołu Taraka pt. „Podaj rękę Ukrainie”. Podczas gali wystąpili wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Tarnobrzegu oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Tarnobrzegu.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnobrzegu (PSONI) prowadzi dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie¬ranie ich rodzin.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/