Otwórzmy serca na bliźniego

Podobnie jak w całej Polsce Caritas naszej diecezji włącza się w akcję charytatywną „Jałmużna Wielkopostna”.

 Zwyczajem lat poprzednich w czasie Wielkiego Postu będą prowadzone dzieła dobroczynne, w które każdy z nas może się włączyć. Od wielu lat Caritas zachęca do „Jałmużny wielkopostnej”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Rozprowadzane w parafiach i szkołach skarbonki Caritas mają przypomnieć nam o jałmużnie i ją praktykować. Wystarczy w Wielkim Poście zrezygnować z jakiejś przyjemności i złożyć ofiarę do skarbonki, które przyniesione do świątyń parafialnych będą wspaniałym darem dla potrzebujących w danej wspólnocie – powiedział  ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Okres Wielkiego Postu jest czasem szczególnego pochylania się nad osobami potrzebującymi, dlatego całe rodziny, czy każdy indywidualnie może do skarbonki składać dobrowolne ofiary pieniężne. Jak głosi hasło widoczne na tegorocznych skarbonkach: Zrezygnuj w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki. Jałmużna w tym roku przeznaczona jest na pomoc osobom starszym. Na koniec Wielkiego Postu skarbonki trafiają do kościołów.

Ofiary z tych skarbonek są przeznaczone na działalność charytatywną w parafii i w diecezji. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje na modlitwę, post i jałmużnę jako uczynki, dzięki którym wierzący mogą lepiej przeżyć czas Wielkiego Postu. Mają one wymiar indywidualny – służą duchowemu i religijnemu wzrostowi tych, którzy je praktykują, wyzwalają z egoizmu i zapatrzenia w siebie oraz wymiar społeczny – pomagają w kształtowaniu postawy wrażliwości i odpowiedzialności za bliźnich. Skarbonki wzięte do domów przypominają o potrzebie praktykowania jałmużny, jako elementu życia chrześcijańskiego. Ma to duże znaczenie dla rozwoju duchowego we współczesnym, bardzo komercyjnym społeczeństwie. Wielkopostna akcja Caritas daje skuteczne narzędzie do praktycznej nauki dawania jałmużny.

Caritas Diecezji Sandomierskiej przygotowała także kilkadziesiąt tysięcy Baranków Wielkanocnych, które są do nabycia w parafiach w okresie Wielkiego Postu. Dochód ze sprzedaży zasili fundusz, z którego Caritas organizuje wakacyjny wypoczynek dla najuboższych dzieci.

Akcję możemy wesprzeć wysyłając SMS na numer 72052 z hasłem „Pomagam”.