Ożarów – Św. Stanisława BiM

KONTAKT:

Gm. Ożarów, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie
27-530 Ożarów, ul. Sandomierska 7

tel. (+48) 15 861 10 48
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 14:00 (w kaplicy); 16:00; 18:00
Święta państwowo zniesione: 7:00; 9:00; 18:00
Dni powszednie: 7:00; 17:30; 18:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Jan Ziętarski
Wikariusz - Ks. mgr Zbigniew Gajewski (od 2015 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Solis (od 2016 r.)
Emeryt - Ks. prał. dr Stanisław Szczerek

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Ożarów – ulice: Cicha, Czachowskiego, Długa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Leśna, Mickiewicza, Ogrodowa, Osiedle Wzgórze, Osiedle Wschód, Ostrowiecka, Parkowa, Partyzantów, Polna, Sandomierska, Szkolna, Wysoka, Zawadzkiego, Żytnia
oraz miejscowości: Bronisławów (5 km), Bałtówka (1,5 km), Czachów (1,5 km), Dąbrówka (5 km), Dębniak (5,5 km), Janopol (4 km), Julianów (3 km), Karsy (1 km), Sobów (1 km), Stróża (1 km), Śródborze (5 km), Wojciechówka (2 km), Zawada (1,5 km).

Liczba katolików:
6467

Odpusty:

Św. Stanisława BM (8 maja)
Matki Bożej Różańcowej (7 października)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Sobów, Dom Pomocy Społecznej, pw. wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Msze św. w niedziele i święta nakazane o godz. 14.00, odległość 2 km o kościoła parafialnego. Odpust 26 sierpnia

Historia:
Początki parafii sięgają XIV wieku. Pierwszy kościół drewniany, modrzewiowy był zbudowany w r. 1506, uroczyście poświęcony przez bpa Oborskiego sufragana krakowskiego w 1659 r. Wcześniej kościół przez kilkadziesiąt lat był w rękach kalwinów. Od 12 marca 1638 r. użytkowany jest nieprzerwanie przez parafię rzymsko-katolicką. W latach 1887-1900 zbudowano jednonawowy kościół murowany z kamienia janikowskiego w kształcie krzyża z dwoma wieżami. Kościół został uroczyście poświęcony w czerwcu 1929 r. przez bpa Pawła Kubickiego. Dopiero częściowo restaurowany w r. 1967. Na skutek złego stanu technicznego kościoła decyzją burmistrza miasta Ożarowa, za zgodą bpa E. Materskiego we wrześniu 1989 roku postanowiono kościół zamknąć dla kultu i rozebrać. Ks. proboszcz Stanisław Szczerek w 1989 r. pod nadzorem architekta mgr Andrzeja Wyszyńskiego postanowił ratować świątynię. Zabezpieczono sklepienie nowym zbrojeniem, sciągnięto ściany grubymi prętami, dokonano kapitalnego remontu ścian na zewnątrz, wymieniono instalację elektryczną, mikrofonową, położono nowe tynki. Prezbiterium zmieniono wyłożono marmurem. Zrobiono nową zakrystię. Obecnie zakłada się posadzkę marmurową w nawie głównej. Te rozliczne prace wykonane są dzięki wielkiej ofiarności parafian i pomocy zakładu Cementownia Ożarów. Obecnie zmienia się otoczenie świątyni i jej architektura. 3 marca 2007 roku bp Andrzej Dzięga ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin. Parafia posiada akta parafialne od 1634 roku.

- POKAŻ MNIEJ -